2245,00 

* Термін виконання: – 1 доба;
* Матеріал: Цільна кров, сироватка, плазма, сеча ранкова;
* Контейнер: Пробірка з бузковою кришкою ЕДТА К2 (2 шт), пробірка з жовтою кришкою+гелем (2 шт), пробірка з сірою кришкою з фторидом Na (1 шт), контейнер для сечі (2 шт)

Опис

Клінічний аналіз крові (розгорнутий), глюкоза, глікозильований гемоглобін, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності, клінічний аналіз сечі, глюкоза в сечі, АСТ, АЛТ, К, Na, P, ТТГ, інсулін, індекс інсулінорезистентності HOMA-IR