Прайс для Чернігівської області

Увага! Ціни для різних регіонів можуть відрізнятися!

 

КОДНайменуванняСтрок виконання* Вартість
ЗАГАЛЬНІ КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
01-001Клінічний аналіз крові (розгорнутий + лейкоформула)1150
01-001.1Клінічний аналіз крові (розгорнутий) без ШОЕ1140
01-002Клінічний аналіз крові (скорочений) без лейкоцитарної формули1110
01-003Лейкоцитарна формула (диференційований підрахунок лейкоцитів)160
01-004Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, метод Панченкова)160
01-005Ретикулоцити 1140
01-006Група крові (АВ0) / Резус-приналежність1190
01-007Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигену)1500
01-008Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду)1110
01-0092-х склянкова проба сечі1220
01-0273-х склянкова проба сечі1330
01-010Дослідження сечі за Нечипоренко1110
01-011Кетонові тіла (ацетон)180
01-013Білок в добовій сечі (добова протеїнурія)160
01-015Глюкоза в сечі180
01-016Мікроскопічне дослідження виділень з сечостатевих органів1150
01-018Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози (нативний матеріал)1150
01-019Дослідження на присутність клітин патогенних грибів1150
01-020Мікроскопічне дослідження на Demodex (Demodex folliculorum и Demodex brevis)1150
01-021Аналіз на ентеробіоз (яйця гостриків, Enterobius vermicularis)1130
01-023Спермограма1500
07-008Антиспермальні антитіла (в крові)7250
07-009Антиспермальні антитіла (в еякуляті)7290
01-024Мікроскопічне дослідження на присутність малярійного плазмодія в крові2500
01-029Дослідження синовіальної рідини1180
Д30529Дослідження калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep)1180
Д30720Дослідження калу на кальпротектин (кількісне визначення)4625
Д30511Копрограма1210
Д30528Кал на яйця гельмінтів1140
10-024Назоцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу зі слизової оболонки порожнини носа)1150
Д30534Дослідження калу на приховану кров1125
08-086Пакет №86 "Медична довідка" (Клінічний аналіз крові (розгорнутий + лейкоформула) +
Загальний аналіз сечі)
1230
02-004 Пакет №6 “Йдемо до школи” (Клінічний аналіз крові (розгорнутий+лейкоформула), Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду), Дослідження на ентеробіоз (яйця гостриків), Кал на яйця гельмінтів) 1500
02-005 Пакет №6.1 “Йдемо до школи (розгорнутий)” (Клінічний аналіз крові (розгорнутий+лейкоформула), Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду), Дослідження на ентеробіоз (яйця гостриків), Кал на яйця гельмінтів, Глюкоза (натщесерце) 1560
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
04-003Фібриноген180
04-008Тромбіновий час180
04-010Протромбіновий час (протромбіновий індекс, протромбін по Квіку, МНС)180
04-011Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)180
04-012Д-димер2210
02-009Пакет №9 КОАГУЛОГРАМА: СКРИНІНГ (АЧТЧ, Протромбіновий час, Протромбін по Квіку, Протромбіновий індекс, МНС, Тромбіновий час, Фібриноген)1290
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вуглеводний обмін
05-001Глюкоза (натщесерце)175
05-061Глікозильований гемоглобін1200
05-051Індекс інсулінорезистентності (HOMA-IR)4390
05-052Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози натще та після навантаження через 2 години1140
05-054Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози натще і після навантаження, через 1 і 2 години1225
02-011Пакет №10 КОНТРОЛЬ ДІАБЕТУ: МІНІМАЛЬНИЙ (Глікозильований гемоглобін (HbA1C), Глюкоза)1245
Білки та амінокислоти
05-008Загальний білок175
05-063Альбумін175
05-009Гомоцистеїн4410
05-041Альбумін (мікроальбумін в сечі) 4210
01-012Альбумін/Креатинін співвідношення4210
Низькомолекулярні азотисті речовини
05-073Креатинін175
05-004Сечовина175
05-005Сечова кислота175
05-044Креатинін в добовій сечі175
05-042Проба Реберга (кліренс ендогенного креатиніну)1150
05-075Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ)175
Пігменти
05-010Загальний білірубін175
05-011* Прямий білірубін175
05-011.1Білірубін (Загальний, Прямий, Непрямий)1150
Ферменти
05-012Аланінамінотрансфераза (АЛТ)175
05-013Аспартатамінотрансфераза (АСТ)175
05-014Альфа-амілаза175
05-015Альфа-амілаза панкреатична1110
05-016Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)175
05-017Креатинкіназа1110
05-100Креатинкіназа-МВ1110
05-018Ліпаза1110
05-019Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)175
05-020Лужна фосфатаза175
05-093Панкреатична еластаза в калі7750
Ліпідний обмін
05-021Холестерин загальний175
05-022Холестерол-ЛПВЩ ( ліпопротеїди високої щільності)175
05-023Холестерол-ЛПНЩ ( ліпопротеїди низької щільності)175
05-024Аполіпопротеїн А1 1130
05-025Аполіпопротеїн В 1160
05-056Тригліцериди175
02-024Пакет №22 ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛ Ь ( СКРИНІНГ): Тригліцериди, Холестерол, Холестерол – ЛПВЩ, Холестерол – ЛПНЩ, Холестерол – ЛПДНЩ, Коефіцієнт атерогенності 1200
Ревматоїдні маркери
05-026Антистрептолізин-О (АСЛ-О)1100
05-065С-реактивний білок (СРБ)1100
05-028Ревматоїдний фактор (РФ)1100
02-028Пакет №26 ПРОФІЛЬ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 1 (СКРИНІНГ) + ОАК): Клінічний аналіз крові, Антистрептолізин-О, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор1410
02-029Пакет №27 ПРОФІЛЬ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 2 (СКРИНІНГ ): Антистрептолізин-О, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор1270
Неорганічні речовини (макро і мікроелементи)
05-058Калій175
05-059Натрій175
05-060Хлориди175
05-029Кальцій загальний175
05-030Кальцій іонізований175
05-032Магній175
05-033Фосфор неорганічний175
05-034Залізо175
05-035Латентна (ненасичена) залізозв'язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС) (виконується без додаткової оплати при одночасному замовленні тестів №05-034 Залізо та №05-035 ЗЗЗС) 1280
05-035.1Загальна залізозв'язуюча здатність (ЗЗЗС) 1130
05-082Кальцій в добовій сечі175
05-083Мідь1190
05-092Цинк1205
05-084Йод в сечі (напівкількісне визначення)1160
05-130Пакет №93 Електроліти: Калій, Натрій, Хлор1170
02-013Пакет №12 НИРКОВИЙ КОМПЛЕКС :Креатинін, Сечовина, Сечова кислота1170
02-015Пакет №14 ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС: АЛТ, АСТ, Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза)1405
02-017Пакет №16- ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА: Альфа-амілаза панкреатична, Ліпаза, Глюкоза1265
02-018Пакет №17 НИРКОВО-ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС (СКРИНІНГ): Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, Загальний білок в крові, альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Альфа-амілаза, Глюкоза 1870
02-020Пакет №19- БІОХІМІЯ КРОВІ ( МІНІМАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ) (АЛТ, АСТ, Білірубін заг, Білірубін прямий, непрямий, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, Глюкоза, Загальний білок, Холестерин, Креатинін, Сечовина, Калій, Натрій, Хлор)1945
Специфічні білки
05-036Трансферрин2170
05-037Феритин 2210
05-038Коефіцієнт насичення трансферину1350
05-055β-2 мікроглобулін1370
05-080Прокальцитонін4500
ПРОДУКТИ МЕТАБОЛІЗМУ
05-096Лактат1180
Вітаміни
06-003Вітамін В 12 2220
06-004Фолієва кислота 2200
06-005Вітамін Д загальний D – 25 OH 2440
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження функції щитоподібної залози
06-010Трийодтиронин загальний (Т3) 2175
06-011Трийодтиронин вільний (Т3 в)2175
06-012Тироксин загальний (Т4) 2175
06-013Тироксин вільний (Т4 в)2175
06-014Тиреотропний гормон (ТТГ) 2175
06-015Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 2175
06-017Антитіла до ТПО (АТ-ТПО) 2175
06-018Тиреоглобулін 2175
06-019Антитіла до рецепторів ТТГ 7450
06-020Кальцитонін 2350
06-021Паратиреоїдний гормон (ПТГ) 1180
02-032Пакет №30 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 1 (Т4 вільноб., ТТГ, АТ-ТПО)2495
02-033Пакет №31 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 2 (ТТГ, АТ-ТПО) 2250
02-100Пакет №89 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 3 (ТТГ, Т3 вільноб., Т4 вільноб.,)2470
02-034Пакет №32 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ + ОАК (Клінічний аналіз крові, ТТГ, АТ-ТПО)2480
02-095Пакет №85 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ (Т3 вільн ., Т4 вільноб., ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ)2830
Гормони підшлункової залози
06-022С-пептид 2190
06-023Інсулін 2190
ПРЕНАТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
06-024бета -Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГл) 2190
06-025Вільний b-ХГл 2260
06-026Асоційований з вагітністю протеїн-А (PAPP-A)2300
06-027Естріол вільний 2230
06-028Альфа-фетопротеїн (АФП) 2210
02-036Пакет №33 PRISCA 1: Розрахунок ризику хромосомної патології плода 1 триместр (11-13 тижнів) (PAPP-A, вільн. -ХГл, дані УЗД)4430
02-037Пакет №34 PRISCA 2: Розрахунок ризику хромосомної патології плода 2 триместр (16-18 тижнів) (АФП, вільн. Естріол, заг. ХГл, дані УЗД)4560
02-038Пакет №35 Пренатальний скринінг 1: 1 триместр (9-13 тижнів) (вільн.-ХГл, PAPP-A)2500
02-039Пакет №36 Пренатальний скринінг 2: 2 триместр (15-19 тижнів) (АФП, вільн.естріол, бета-ХГл)2560
02-041Пакет №38 КОНТРОЛЬ РАННІХ СТРОКІВ ВАГІТНОСТІ: бета-ХГл, Прогестерон2350
Дослідження репродуктивної функції
06-029Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 2200
06-030Лютеїнізуючого гормону (ЛГ) 2190
06-031Пролактин 2190
06-032Макропролактин (якісн.) + пролактин (кіл.)2410
06-033Естрадіол2200
06-034Прогестерон 2200
06-035Тестостерон загальний2190
06-036Дегідроепіандростерона-cульфат (ДГЕА-С) 2200
06-037Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ) 2190
06-052Андростендіон2275
07-005Вільний тестостерон 7270
02-119Індекс вільного тестостерону (ІВТ) (тестостерон загальний, Глобулін, що зв'язує статеві гормони, розрахунок індексу)2340
07-00617-ОН-Прогестерон 7230
07-007Антимюллерів гормон (АМГ) 7610
02-047Пакет №43 ОЦІНКА РЕЗЕРВУ ЯЄЧНИКІВ: ФСГ, АМГ (Антимюллерів гормон)7730
Дослідження функції надниркових залоз
06-008Кортизол 2270
06-009Адренокортикотропний гормон (АКТГ)1310
ІНШІ МАРКЕРИ
07-003Соматотропний гормон (СТГ) 1250
06-002Тропонін І1220
ОНКОМАРКЕРИ
06-028Альфа-фетопротеїн (АФП онкомаркер печінки, яєчок) 2210
06-024Хоріонічний гонадотропін людини (ХГл онкомаркер) 2190
06-040Простатспец ифічний антиген загальний (ПСА, онкомаркер рака передміхурової залози) 2190
06-041Простатспецифічний антиген вільний (в-ПСА) 2190
02-102Співвідношення ПСА вільний / ПСА загальний2340
06-042Раково-ембріональний антиген (РЕА, онкомаркер ШКТ) 2220
06-043СА- 15-3 (онкомаркер молочної залози)2220
06-044СА-125 (онкомаркер яєчника)2220
06-045НЕ4 (онкомаркер яєчника)4475
02-052Індекс RОМА: СА 125, НЕ4, Індекс ROMA (оцінка ризику розвитку раку яєчника)4695
06-046SCCА (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 2560
06-047СА-19-9 (онкомаркер підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту)2220
06-018Тиреоглобулін (онкомаркер щитоподібної залози)2175
06-020Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)2350
02-053Пакет №48 ОНКОРИЗИК ЧОЛОВІЧИЙ: Скринінг передміхурової залози (ПСА загальний, ПСА вільний, співвідношення ПСА вільний / ПСА загальний (%))2340
02-056Пакет №51 ОНКОРИЗИК: ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА, ТОВСТИЙ КІШКІВНИК (СА 19-9, Раково-ембріональний антиген (РЕА))2400
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
07-011Імуноглобулін А (lgA)1160
07-012Імуноглобулін M (lgM)1160
07-013Імуноглобулін G (lgG)1160
07-020Імуноглобулін Е (IgE)2200
Д30801Імунограма 71125
14-001Визначення CD3+/CD4+/CD8+ методом проточної цитофлюориметрії71375
14-002Визначення CD3+методом проточної цитофлюориметрії7375
14-003Визначення CD4+ методом проточної цитофлюориметрії7375
14-004Визначення CD8+ методом проточної цитофлюориметрії7375
АУТОІМУННІ МАРКЕРИ
07-016.11Антитіла класу М до фосфоліпідів7280
07-016.12Антитіла класу G до фосфоліпідів7280
07-017Антитіла класу М до кардіоліпіну7260
07-017.1Антитіла класу G до кардіоліпіну7260
07-015Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1)7320
07-015.1Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2)7420
07-104Антитіла класу А до гліадину7350
07-072Антитіла класу G до гліадину7270
07-208Антитіла IgА до тканинної трансглутамінази7220
07-209Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази7220
07-018Антитіла до циклічного цітрульованого пептиду (АЦЦП, анти-ССР)4510
07-019Антитіла до модифікованого цітрул ьо ваного віментину, IgG (АМЦВ, анти-MCV)7560
Д17110Визначення антигену HLA-B274860
ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ
ВІЛ
07-083Антитіла до ВІЛ (HIV) 1/24225
02-064Пакет №54 ВІЛ, СИФІЛІС, ГЕПАТИТ В, С (ВІЛ 1/2, РМП (реакція мікропреципітації), HBsAg, Anti-HCV-total)4720
Сифіліс
01-100РМП (реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном)1125
07-023Сумарні антитіла до Treponema pallidum (Сифіліс IgM + IgG)7200
07-085Антитіла IgG до Treponema pallidum (сифіліс)7200
07-086Антитіла IgМ до Treponema pallidum (сифіліс)7200
Гепатити
07-024Антитіла IgM до вірусу гепатиту А 4280
07-025HBs-антиген вірусу гепатиту В4225
07-026HBе-антиген вірусу гепатиту В4300
07-027Сумарні антитіла до HB-core антигену вірусу гепатиту B4220
07-028Антитіла IgМ до HB-core антигену вірусу гепатиту B4225
07-109Антитіла IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B4225
07-030Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B4280
07-031Антитіла сумарні до гепатиту C4225
08-006ПЛР.Вірус гепатиту В (якісне визн.)4375
08-007ПЛР.Вірус гепатиту В (кількісне визн.)4810
08-009ПЛР.Вірус гепатиту С (кількісне визн.)4875
08-010ПЛР.Вірус гепатиту С (якісне визн.)4440
08-011.1ПЛР.Вірус гепатиту С (генотипування з субтипуванням)4875
08-011ПЛР.Вірус гепатиту С (генотипування без субтипування)4625
02-064Пакет №54 ВІЛ, СИФІЛІС, ГЕПАТИТ В, С (ВІЛ 1/2, РМП (реакція мікропреципітації), HBsAg (гепатит B), антитіла сумарні до гепатиту С)4720
02-065Пакет №55 ПЕРВИННЕ ОБСТЕЖЕННЯ НА НАЯВНІСТЬ ГЕПАТИТУ (А, В, С) (IgM до гепатиту А), HBsAg (гепатит B), Антитіла до гепатиту С (HCV))4660
TORCH-інфекції
07-032Антитіла IgG до Токсоплазми7180
07-033Антитіла IgM до Токсоплазми7180
07-035Антитіла IgG до цитомегаловірусу 7180
07-036Антитіла IgM до цитомегаловірусу7180
07-037Антитіла IgG до вірусу краснухи7180
07-038Антитіла IgM до вірусу краснухи 7180
07-039Антитіла IgG до вірусу простого герпесу (ВПГ) I і II типів 7180
07-040Антитіла IgМ до вірусу простого герпесу (ВПГ) I і II типів7180
07-034Авідність IgG до Тoxoplasma gondii7180
08-015ПЛР.Токсоплазма (Toxoplasma gondii), якісне визначення2150
08-016ПЛР.Ц и томегаловірус (ЦМВ, Cytomegalovirus), якісне визначення2150
08-016.2ПЛР.Цитомегаловірус (ДНК Cytomegalovirus, кількісне визначення)2180
08-016.6ПЛР.Цитомегаловірус (ДНК Cytomegalovirus, кількісне визначення)2180
08-017ПЛР.Вірус простого герпесу 1,2 (якісне визначення)2150
08-017.5ПЛР.Вірус простого герпесу 1,2 (кількісне визначення)2180
08-018ПЛР.Вірус простого герпесу 1, 2 (ВПГ, HSV 1,2) (диференціація 1 та 2 типу) якісне визначення2150
08-018.6ПЛР.Вірус простого герпесу 1,2 типів (диференціація 1 та 2 типу, кількісне визначення)2180
08-019ПЛР.Герпе св ірус 6 типу (HHV-VI) якісне визначення2150
08-063ПЛР.Герпе свірус 6 типу (HHV-VI) кількісне визначення2180
ВЕБ (вірус Епштейна-Барр)-інфекція
07-041IgM до капсидного антигену (VCA) вірусу Епштейна-Барр7180
07-089IgG до капсидного антигену (VCA) вірусу Епштейна-Барр7180
07-042IgG до нуклеарного антигену (NA) вірусу Епштейна-Барр 7180
07-043IgG до раннього антигену (EA) вірусу Епштейна-Барр7180
08-022ПЛР.Вірус Епштейна-Барр (ВЕБ, Epstein – Barr virus) якісне визначення2150
08-022.1ПЛР.Вірус Епштейна-Барр (ДНК ВЕБ, кількісне визначення)2180
08-022.2ПЛР.Вірус Епштейна-Барр (ДНК ВЕБ, кількісне визначення)2180
Паразитарні інфекції
07-044Антитіла IgG до ехінокока 7180
07-045Антитіла IgG до опісторхіса7180
07-046Антитіла IgG до аскарид 7180
07-047Антитіла IgG до токсокар7180
07-048Антитіла IgG до трихінел 7180
07-049Антитіла сумарні до лямблій 7180
Інфекції шлунково-кишкового тракту
07-051Сумарні антитіла до Хелікобактер7170
07-151Антитіла IgG до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori)7210
07-151.1Антитіла IgМ до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori)7210
07-063Хелікобактер антиген1120
07-065Ротавірус, Аденовірус, антигенний тест1120
РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІ Ї
07-091Антитіла класу G до S-білку коронавірусу SARS-CoV-24300
07-092Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-24300
08-102ПЛР. Коронавірус SARS-CoV-2, якісне визначення РНК методом ПЛР1500
07-211Визначення антигену SARS-CoV-2 (швидкий тест)15 хв.300
07-059Сумарні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis)7300
07-061Антитіла класу М до Mycoplasma pneumonia7300
07-062Антитіла класу G до Mycoplasma pneumonia7260
07-060.1Антитіла класу М до Chlamydia pneumonia7170
07-060Антитіла класу G до Chlamydia pneumonia7170
07-099Кашлюк (Антитіла IgM до кашлюку (Bordetella pertussis))7240
07-101Кашлюк (Антитіла IgG до кашлюку (Bordetella pertussis))7240
ВАКЦИНОКЕРОВАНІ ІНФЕКЦІЇ
07-075Антитіла IgМ до вірусу кору7250
07-076Антитіла IgG до вірусу кору7250
Кліщові інфекції
08-064ПЛР. Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato)2240
08-065ПЛР. Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis)2240
07-057Антитіла IgG до Борелії (Borrelia burgdorferi)7225
07-058Антитіла IgМ до Борелії (Borrelia burgdorferi)7225
02-120ПАКЕТ№119 Укус кліща (дослідження кліща) Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato), Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis)2430
02-121ПАКЕТ№120 Укус кліща (дослідження крові + ЗАК) Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato), Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis) Загальний аналіз крові2580
Інфекції урогенітального тракту
07-066Антитіла IgG до Трихомонади (Trichomonas vaginalis)4180
07-067Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis4180
07-068Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 4180
07-070Антитіла IgG до мікоплазми (Mycoplasma hominis)4180
07-071Антитіла IgG до уреаплазми (Ureaplasma urealiticum)4180
08-027ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis) якісне визначення2150
08-027.1ПЛР.Трихомонада (ДНК Trichomonas vaginalis, кількісне визначення)2180
08-028ПЛР. Гонокок (Neisseria gonorrhoeae) якісне визначення2150
08-028.1ПЛР.Гонокок (ДНК Neisseria gonorrhoeae, кількісне визначення)2180
08-029ПЛР.Хламідіі (Chlamydia trachomatis) якісне визначення2150
08-029.2ПЛР.Хламідія трахоматіс (ДНК Chlamydia trachomatis, кількісне визначення)2180
08-030ПЛР.Мікоплазма (Mycoplasma hominis) якісне визначення2150
08-030.1ПЛР. Мікоплазма хомініс (ДНК Mycoplasma hominis, кількісне визначення)2180
08-031ПЛР.Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) якісне визначення2150
08-031.1ПЛР. Мікоплазма геніталіум (ДНК Mycoplasma genitalium, кількісне визначення)2180
08-032ПЛР.Уреаплазми (ДНК U.urealyticum + U.parvum, якісне визначення)2150
08-032.1ПЛР.Уреаплазм и (ДНК U.urealyticum + U.parvum, кількісне визначення)2180
08-052ПЛР.Уреаплазма уреаліт і кум (ДНК U.urealyticum, якісне визначення)2150
08-052.1ПЛР.Уреаплазма уреаліт і кум (ДНК U.urealyticum, кількісне визначення)2180
08-053ПЛР.Уреаплазма парвум (ДНК U.parvum, якісне визначення)2150
08-053.1ПЛР.Уреаплазма парвум (ДНК U.parvum, кількісне визначення)2180
08-033ПЛР.Гарднерелла (Gardnerella Vaginalis) якісне визначення2150
08-033.3ПЛР.Гарднерела (ДНК Gardnerella Vaginalis, кількісне визначення)2180
08-074ПЛР. ДНК Gardnerella vaginalis та ДНК Atopobium vaginae, якісне визначення2150
08-075ПЛР. ДНК Gardnerella vaginalis та ДНК Atopobium vaginae, кількісне визначення2180
08-034ПЛР.КАНД И ДОЗ СКРИНІНГ (Candida albicans, Fungi) якісне визначення2150
08-0341ПЛР.КАНДИДОЗ СКРИНІНГ (ДНК Candida albicans, ДНК Fungi, кількісне визначення)2180
08-051ПЛР.Канд и да (Candida albicans) якісне визначення2150
ВПЛ-інфекція
08-035ПЛР.ВПЛ-типування 12 (12 високоонкогених типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) – генотипування, якісне визначення2370
08-035.1ПЛР.ВПЛ-типування 12 (12 високоонкогених типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) – генотипування, кількісне визначення2410
08-038ПЛР.ВПЛ-типування 21 (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ) – генотипування, кількісне визначення2750
08-038.2ПЛР.ВПЛ-типування 21 (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) – генотипування, якісне визначення2780
08-068ПЛР. ВПЛ 31, 33 – генотипування, кількісне визначення2180
08-069ПЛР. ВПЛ 31, 33 – генотипування, якісне визначення2150
08-066ПЛР.ВПЛ 6, 11 – генотипування, кількісне визначення2180
08-067ПЛР.ВПЛ 6, 11 – генотипування, якісне визначення2150
08-049ПЛР.ВПЛ 16,18 – генотипування, якісне визначення2150
08-070ПЛР.ВПЛ 16,18 – генотипування, кількісне визначення2180
08-050ПЛР.ВПЛ-скринінг 4 (6, 11,16,18 типи) – генотипування, кількісне визначення2330
Дослідження біоценозу урогенітального тракту
08-040Фемофлор-1641375
08-041Фемофлор-скрін4915
08-042Андрофлор41385
08-045Андрофлор-скрін4955
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
09-029Бак. посів на флору виділень верхніх дихальних шляхів (зів, ніс) з визначенням чутливості до антибіотиків7300
09-031.1Бак посів мазка на золотистий стафілокок з визначенням чутливості до антибіотиків7300
09-032Бак. посів на M. hominis / Ureaplasma spp. з визначенням чутливості до антибіотиків3520
09-055Генітальна система – «UROGEN» – мікрокультуральна діагностична система (визначення загальних титрів Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори – Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida spp., визначення неспецифічної мікрофлори – Esherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae (гр. В), у разі виявлення росту мікоплазми та/або уреаплазми більше 100 КУО проводиться дослідження на чутливість до А/Б.)3600
09-057Інфекції сечовивідних шляхів OYRON (мікрокультуральна діагностична система призначена для виявлення мікроорганізмів у зразках сечі Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Enterobacter spp., Enterococcus spp., Proteus/Providencia group, Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Candida spp., Candida albicans у разі виявлення росту мікоплазми та/або уреаплазми більше 100 КУО проводиться дослідження на чутливість до А/Б.)3600
09-033Бак. посів урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибіотиків7300
09-034Бак. посів на флору з визначенням чутливості до антибіотиків7300
09-036Посів на Candida spp. з визначенням чутливості до антимікотиків7300
09-037Бак. дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкових інфекцій7300
09-038Бак. посів на флору виділень нижніх дихальних шляхів (мокротиння)7300
09-039Бак. посів на флору виділень вуха з визначенням чутливості до антибіотиків7300
09-040Бак. посів на флору виділень з ока з визначенням чутливості до антибіотиків7300
09-041Бак. посів секрету молочної залози з визначенням чутливості до антибіотиків7300
09-043Бак. посів на флору біологічних рідин (випоти, ексудат та ін.) з визначенням чутливості до антибіотиків7300
09-099Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору8300
09-053Бак. посів калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиків7300
09-058 Бак. посів на бета-гемолітичний стрептокок 7300
09-059 Мікробіологічне дослідження матеріалу на дифтерію (мазок із зіву та носу) 7300
ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
10-003Цитологія: класичний ПАП-тест ( скринінгове дослідження мазка шийки матки)7325
10-020Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep7560
01-016.2Цитоморфологічне дослідження урогенітального мазка (цитологія+флора)2150
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
CS1Патоморфологічні дослідження I категорії складності11800
CS2Патоморфологічні дослідження II категорії складності11900
CS3Патоморфологічні дослідження III категорії складності111100
CS4Патоморфологічні дослідження IV категорії складності111300
CS5Патоморфологічні дослідження V категорії складності112300
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
13-001Алергопроба на анестетик Артикаїн, Антитіла IgE специфічний7400
13-002Алергопроба на анестетик Лідокаїн, Антитіла IgE специфічний7400
13-003Алергопроба на анестетик Новокаїн, Антитіла IgE специфічний7400
13-004Алергопроба на медикаменти (при наданні власного будь-якого рідкого медикаменту, р-ція Уан'ье) 1 ПРЕПАРАТ7400
13-005Алергопроба на медикаменти (при наданні власного будь-якого рідкого медикаменту, р-ція Уан'ье) 2 ПРЕПАРАТУ7800
13-010Панель №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ (лісовий горіх, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя)4930
13-011Панель №1. РІЗНІ АЛЕРГЕНИ (кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшенична мука, соя)4930
13-012Панель №4. ПЕДІАТРИЧНА ПАНЕЛЬ (кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс.)4930
13-013Панель №2. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, кішка, шерсть коня, собаки, морської свинки , хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate.)4930
13-014Ig E до алергенів Penicillium notatum4250
13-015Ig E до алергенів Aspergillus niger4250
13-016Ig E до алергенів домашнього пилу4250
13-017Ig E до епідермісу кішки4250
13-018Ig E до епідермісу собаки4250
13-019Ig E до курки (перо)4250
13-020Ig E до м'яса яловичини4250
13-021Ig E до кави4250
13-022Ig E до алергену шерсті морської вільнинки4250
13-023Ig E до алергену кульбаби4250
13-024Ig E до алергенів м'яса свинини4250
13-025Ig E до алергенів апельсину4250
13-026Ig E до алергенів житнього борошна4250
13-027Ig E до алергенів моркви4250
13-028Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus4250
13-029Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae4250
13-030Ig E до тополі4250
ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
08-005Лактазная недостатність (непереносимість молочних продуктів) ген MCM62310
ПАКЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ
08-086Пакет №86 "Медична довідка" (Клінічний аналіз крові (розгорнутий + лейкоформула) +
Загальний аналіз сечі)
1230
02-004 Пакет №6 “Йдемо до школи” (Клінічний аналіз крові (розгорнутий+лейкоформула), Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду), Дослідження на ентеробіоз (яйця гостриків), Кал на яйця гельмінтів) 1500
02-005 Пакет №6.1 “Йдемо до школи (розгорнутий)” (Клінічний аналіз крові (розгорнутий+лейкоформула), Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду), Дослідження на ентеробіоз (яйця гостриків), Кал на яйця гельмінтів, Глюкоза (натщесерце) 1560
02-009Пакет №9 КОАГУЛОГРАМА: СКРИНІНГ (АЧТЧ, Протромбіновий час, Протромбін по Квіку, Протромбіновий індекс, МНС, Тромбіновий час, Фібриноген)1290
02-011Пакет №10 КОНТРОЛЬ ДІАБЕТУ: МІНІМАЛЬНИЙ (Глікозильований гемоглобін (HbA1C), Глюкоза)1245
02-024Пакет №22 ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛ Ь ( СКРИНІНГ): Тригліцериди, Холестерол, Холестерол – ЛПВЩ, Холестерол – ЛПНЩ, Холестерол – ЛПДНЩ, Коефіцієнт атерогенності 1200
02-028Пакет №26 ПРОФІЛЬ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 1 (СКРИНІНГ) + ОАК): Клінічний аналіз крові, Антистрептолізин-О, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор1410
02-029Пакет №27 ПРОФІЛЬ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 2 (СКРИНІНГ ): Антистрептолізин-О, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор1270
05-130Пакет №93 Електроліти: Калій, Натрій, Хлор1170
02-013Пакет №12 НИРКОВИЙ КОМПЛЕКС :Креатинін, Сечовина, Сечова кислота1170
02-015Пакет №14 ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС: АЛТ, АСТ, Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза)1405
02-017Пакет №16- ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА: Альфа-амілаза панкреатична, Ліпаза, Глюкоза1265
02-018Пакет №17 НИРКОВО-ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС (СКРИНІНГ): Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, Загальний білок в крові, альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Альфа-амілаза, Глюкоза 1870
02-020Пакет №19- БІОХІМІЯ КРОВІ ( МІНІМАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ) (АЛТ, АСТ, Білірубін заг, Білірубін прямий, непрямий, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, Глюкоза, Загальний білок, Холестерин, Креатинін, Сечовина, Калій, Натрій, Хлор)1945
02-032Пакет №30 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 1 (Т4 вільноб., ТТГ, АТ-ТПО)2495
02-033Пакет №31 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 2 (ТТГ, АТ-ТПО) 2250
02-100Пакет №89 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 3 (ТТГ, Т3 вільноб., Т4 вільноб.,)2470
02-034Пакет №32 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ + ОАК (Клінічний аналіз крові, ТТГ, АТ-ТПО)2480
02-095Пакет №85 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ (Т3 вільн ., Т4 вільноб., ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ)2830
02-036Пакет №33 PRISCA 1: Розрахунок ризику хромосомної патології плода 1 триместр (11-13 тижнів) (PAPP-A, вільн. -ХГл, дані УЗД)4430
02-037Пакет №34 PRISCA 2: Розрахунок ризику хромосомної патології плода 2 триместр (16-18 тижнів) (АФП, вільн. Естріол, заг. ХГл, дані УЗД)4560
02-038Пакет №35 Пренатальний скринінг 1: 1 триместр (9-13 тижнів) (вільн.-ХГл, PAPP-A)2500
02-039Пакет №36 Пренатальний скринінг 2: 2 триместр (15-19 тижнів) (АФП, вільн.естріол, бета-ХГл)2560
02-041Пакет №38 КОНТРОЛЬ РАННІХ СТРОКІВ ВАГІТНОСТІ: бета-ХГл, Прогестерон2350
02-047Пакет №43 ОЦІНКА РЕЗЕРВУ ЯЄЧНИКІВ: ФСГ, АМГ (Антимюллерів гормон)7730
02-053Пакет №48 ОНКОРИЗИК ЧОЛОВІЧИЙ: Скринінг передміхурової залози (ПСА загальний, ПСА вільний, співвідношення ПСА вільний / ПСА загальний (%))2340
02-056Пакет №51 ОНКОРИЗИК: ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА, ТОВСТИЙ КІШКІВНИК (СА 19-9, Раково-ембріональний антиген (РЕА))2400
02-064Пакет №54 ВІЛ, СИФІЛІС, ГЕПАТИТ В, С (ВІЛ 1/2, РМП (реакція мікропреципітації), HBsAg, Anti-HCV-total)4720
02-064Пакет №54 ВІЛ, СИФІЛІС, ГЕПАТИТ В, С (ВІЛ 1/2, РМП (реакція мікропреципітації), HBsAg (гепатит B), антитіла сумарні до гепатиту С)4720
02-065Пакет №55 ПЕРВИННЕ ОБСТЕЖЕННЯ НА НАЯВНІСТЬ ГЕПАТИТУ (А, В, С) (IgM до гепатиту А), HBsAg (гепатит B), Антитіла до гепатиту С (HCV))4660
02-120ПАКЕТ№119 Укус кліща (дослідження кліща) Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato), Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis)2430
02-121ПАКЕТ№120 Укус кліща (дослідження крові + ЗАК) Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato), Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis) Загальний аналіз крові2580
02-119Індекс вільного тестостерону (ІВТ) (тестостерон загальний, Глобулін, що зв'язує статеві гормони, розрахунок індексу)2340
13-010Панель №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ (лісовий горіх, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя)4930
13-011Панель №1. РІЗНІ АЛЕРГЕНИ (кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшенична мука, соя)4930
13-012Панель №4. ПЕДІАТРИЧНА ПАНЕЛЬ (кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс.)4930
13-013Панель №2. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, кішка, шерсть коня, собаки, морської свинки , хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate.)4930
09-055Генітальна система – «UROGEN» – мікрокультуральна діагностична система (визначення загальних титрів Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори – Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida spp., визначення неспецифічної мікрофлори – Esherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae (гр. В), у разі виявлення росту мікоплазми та/або уреаплазми більше 100 КУО проводиться дослідження на чутливість до А/Б.)3600
09-057Інфекції сечовивідних шляхів OYRON (мікрокультуральна діагностична система призначена для виявлення мікроорганізмів у зразках сечі Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Enterobacter spp., Enterococcus spp., Proteus/Providencia group, Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Candida spp., Candida albicans у разі виявлення росту мікоплазми та/або уреаплазми більше 100 КУО проводиться дослідження на чутливість до А/Б.)3600
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
50.001Преаналітичний етап (венозна та капілярна кров, зішкріб, тощо в лабораторних центрах ЮНІМЕД Л АБ)30
50.005Преаналітичний етап (гінекологічні, урологічні зразки, тощо в лабораторних центрах ЮНІМЕД ЛАБ)50
Послуга «Здати аналізи вдома»280

*(діб, з врахування дня взяття біоматеріалу, і без врахування вихідних та святкових днів)

Примітка: Розділи досліджень виділені бірюзовим кольором. Підрозділи досліджень виділені синім кольором.