3719,00 

* Термін виконання: – 2 доби;
* Матеріал: Цільна кров, сироватка, плазма;
* Контейнер: Пробірка з бузковою кришкою ЕДТА К2 (1 шт), пробірка з жовтою кришкою+гелем (2 шт), пробірка з сірою кришкою з фторидом Na (1 шт)

Опис

Глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, індекс інсулінорезистентності HOMA-IR, білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий), АСТ, АЛТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, білкові фракції, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, ТТГ, T4вільний, АТ до ТПО, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, естрадіол, дегідроепіандростерон