3739,00 

* Термін виконання: – 4 доби;
* Матеріал: Цільна кров, сироватка, плазма;
* Контейнер: Пробірка з бузковою кришкою ЕДТА К2 (2 шт), пробірка з жовтою кришкою+гелем (3 шт), пробірка з сірою кришкою з фторидом Na (1 шт)

Опис

Клінічний аналіз крові (розгорнутий), холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, тригліцериди, глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, індекс інсулінорезистентності HOMA-IR, білірубін загальний, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, креатинін, загальний білок, альбумін, ТТГ, АТ до ТПО, вітамін D загальний, кальцій іонізований, HBsAg (кількісне визначення), сумарні антитіла до HB-core антигену вірусу гепатиту B, HCV (сумарні антитіла)