Прайс для Тернопільського та Хмельницького регіонів

Увага! Ціни для різних регіонів можуть відрізнятися!

 

КОДНайменуванняТермін виконанняЦіна прайсова, грн
ЗАГАЛЬНІ КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
01-001Клінічний аналіз крові (розгорнутий + лейкоформула)1130.00
01-001.1Клінічний аналіз крові (розгорнутий) без ШОЕ1120.00
01-002Клінічний аналіз крові (скорочений) без лейкоцитарної формули190.00
01-003Лейкоцитарна формула (диференційований підрахунок лейкоцитів)150.00
01-004Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, метод Панченкова)150.00
01-005Ретикулоцити 1115.00
01-006Група крові (АВ0) / Резус-приналежність1155.00
01-007Алоімунні антитіла (включаючи антитіла до Rh-антигену)2405.00
01-008Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду)190.00
01-0092-х склянкова проба сечі1180.00
01-0273-х склянкова проба сечі1270.00
01-010Дослідження сечі за Нечипоренко190.00
01-011Кетонові тіла (ацетон)170.00
01-013Білок в добовій сечі (добова протеїнурія)155.00
01-015Глюкоза в сечі170.00
01-016Мікроскопічне дослідження виділень жіночих статевих органів1120.00
01-018Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози (нативний матеріал)1120.00
01-019Дослідження на присутність клітин патогенних грибів1120.00
01-020Мікроскопічне дослідження на Demodex (Demodex folliculorum и Demodex brevis)1120.00
01-021Аналіз на ентеробіоз (яйця гостриків, Enterobius vermicularis)1105.00
01-023Спермограма1400.00
07-008Антиспермальні антитіла (в крові)7225.00
07-009Антиспермальні антитіла (в еякуляті)7235.00
01-024Мікроскопічне дослідження на присутність малярійного плазмодія в крові1160.00
Д30529Дослідження калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep)1150.00
Д30720Дослідження калу на кальпротектін (кількісне визначення)5840.00
Д30511Копрограма1170.00
Д30528Кал на яйця гельмінтів1115.00
10-024Назоцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу зі слизової оболонки порожнини носа)1120.00
Д30534Дослідження калу на приховану кров1300.00
01-012Альбумін/Креатинін співвідношення4250.00
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
04-003Фібриноген190.00
04-005Антитромбін III (АТ III)3270.00
04-007Вовчаковий антикоагулянт3250.00
04-008Тромбіновий час160.00
04-010Протромбіновий час (протромбіновий індекс, протромбін по Квіку, МНС)190.00
04-011Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)170.00
04-012Д-димер1170.00
02-009АКЦІЯ !!! Пакет №9 КОАГУЛОГРАМА: СКРИНІНГ (АЧТЧ, Протромбіновий час, Протромбін по Квіку, Протромбіновий індекс, МНС, Тромбіновий час, Фібриноген)11935.00
02-110Пакет №94 КОАГУЛОГРАМА: РЕКОМЕНДОВАНА (АЧТЧ, Протромбіновий час, Протромбін по Квіку, Протромбіновий індекс, МНС, Тромбіновий час, Фібриноген, Антитромбін ІІІ)3200.00
02-022АКЦІЯ !!! ПАКЕТ№21 ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ ДО ХІРУРГІЧНОГО СТАЦІОНАРУ (АСТ, АЛТ, Лужна фосфотаза, креатинін, сечовина, білірубін (заг., прямий, непрямий), глюкоза, загальний білок ЗАК, коагулограмма, HBs-антиген, антитіла до гепатиту С, Група крові, РМП, антитіла до ВІЛ 1/23460.00
08-048Кардіогенетика Тромбофілія71160.00
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
05-088ФІБРОТЕСТ (АЛТ, ГГТ, заг. білірубін, Аполіпопротеїн А1, гаптоглобін, альфа-2-макроглобулін + розрахунок ризику захв. печінки)12500.00
05-089ФІБРОМАКС (АЛТ, АСТ, ГГТ, заг. білірубін, глюкоза, тригліцериди, холестерин загальний, аполіпопротеїн А1, гаптоглобін, альфа-2-макроглобулін + розрахунок ризику захв. печінки13500.00
05-090Біохімічні дослідження для ФІБРОТЕСТУ (АЛТ, ГГТ, заг. білірубін, Аполіпопротеїн А1, гаптоглобін, альфа-2-макроглобулін)1550.00
05-091Біохімічні дослідження для ФІБРОМАКСУ (АЛТ, АСТ, ГГТ, заг. білірубін, глюкоза, тригліцериди, холестерин загальний, аполіпопротеїн А1, гаптоглобін, альфа-2-макроглобулін)1810.00
05-094Тимолова проба160.00
Вуглеводний обмін
05-001Глюкоза (натщесерце)170.00
05-061Глікозильований гемоглобін1145.00
05-051Індекс інсулінорезистентності (HOMA-IR)1210.00
05-052Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози венозної крові натще і після навантаження - через 2 години1160.00
05-053Глюкозо-толерантний тест з визначенням глюкози і С-пептиду в венозної крові натще і після навантаження через 2 години1370.00
05-054Глюкозо-толерантний тест ДЛЯ ВАГІТНИХ з визначенням глюкози венозної крові натще і після навантаження - через 1 і 2 години1245.00
02-011АКЦІЯ !!! Пакет №10 КОНТРОЛЬ ДІАБЕТУ: МІНІМАЛЬНИЙ (Глікозильований гемоглобін (HbA1C), Глюкоза)1175.00
Білки та амінокислоти
05-008Загальний білок155.00
05-063Альбумін155.00
05-009Гомоцистеїн1330.00
05-041Альбумін (мікроальбумін в сечі) 4170.00
Низькомолекулярні азотисті речовини
05-073Креатинін150.00
05-004Сечовина150.00
05-005Сечова кислота150.00
05-044Креатинін в добовій сечі155.00
05-045Сечовина в добовій сечі155.00
05-046Сечова кислота в добовій сечі155.00
05-042Проба Реберга (кліренс ендогенного креатиніну)190.00
05-075Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ)190.00
Пігменти
05-010Загальний білірубін155.00
05-011* Прямий білірубін155.00
05-011.1Білірубін (Загальний, Прямий, Непрямий)1110.00
Ферменти
05-012Аланінамінотрансфераза (АЛТ)155.00
05-013Аспартатамінотрансфераза (АСТ)155.00
05-014Альфа-амілаза155.00
05-015Альфа-амілаза панкреатична195.00
05-016Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ)155.00
05-017Креатинкіназа290.00
05-100Креатинкіназа-МВ290.00
05-018Ліпаза295.00
05-019Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)150.00
05-020Лужна фосфатаза150.00
05-093Панкреатична еластаза в калі7650.00
Ліпідний обмін
05-021Холестерин загальний155.00
05-022Холестерол-ЛПВЩ (липопротеїди високої щільності)155.00
05-023Холестерол-ЛПНЩ (липопротеїди низької щільності)155.00
05-024Аполіпопротеїн А1 1110.00
05-025Аполіпопротеїн В 2135.00
05-056Тригліцериди155.00
02-024АКЦІЯ !!! Пакет №22 ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛь( СКРИНІНГ): Тригліцериди, Холестерол, Холестерол - ЛПВЩ, Холестерол - ЛПНЩ, Холестерол - ЛПДНЩ, Коефіцієнт атерогенності 1170.00
02-099Пакет №106 ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛЬ (РЕКОМЕНДОВАНИЙ): Тригліцериди, Холестерол, Холестерол - ЛПВЩ, Холестерол - ЛПНЩ, Холестерол - ЛПДНЩ, Коефіцієнт атерогенності, Аполіпопротеін А1, Аполіпопротеін В2340.00
Ревмотоїдні маркери
05-026Антистрептолізин-О (АСЛ-О, кількісне визначення)170.00
05-065С-реактивний білок-ультрачутливий (СРБ, кількісне визначення)170.00
05-028Ревматоїдний фактор (РФ, кількісне визначення)170.00
02-027Пакет №25 БОЛІ В СУГЛОБАХ: Клінічний аналіз крові, Загальний білок, Антистрептолізин-О, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор, Chlamydia trachomatis IgA + IgG, Антиядерні антитіла 7830.00
02-028АКЦІЯ !!! Пакет №26 ПРОФІЛЬ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 1 (СКРИНІНГ) + ОАК): Клінічний аналіз крові, Антистрептолізин-О, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор1230.00
02-029Пакет №27 ПРОФІЛЬ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 2 (СКРИНІНГ ): Антистрептолізин-О, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор1185.00
Неорганічні речовини (макро і мікроелементи)
05-058Калій160.00
05-059Натрій160.00
05-060Хлориди160.00
05-029Кальцій загальний160.00
05-030Кальцій іонізований4150.00
05-032Магній160.00
05-033Фосфор неорганічний160.00
05-034Залізо160.00
05-035Латентна (ненасичена) залізозв'язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС) (виконується без додаткової оплати при одночасному замовленні тестів №05-034 Залізо та №05-035 ЗЗЗС)230.00
05-035.1Загальна залізозв'язуюча здатність (ЗЗЗС) 1170
05-082Кальцій в добовій сечі160.00
05-048Фосфор в добовій сечі465.00
05-083Мідь7750.00
05-092Цинк15450.00
05-084Йод в сечі (напівкількісне визначення)2130.00
07-107Визначення концентрації мікроелементів у волоссі (16 мікроелементів)72000.00
05-130Пакет №93 Електроліти: Калій, Натрій, Хлор1150.00
02-013Пакет №12 НИРКОВИЙ КОМПЛЕКС 1(скринінг):Креатинін, Сечовина, Сечова кислота1165.00
02-014АКЦІЯ!!! Пакет №13 НИРКОВИЙ КОМПЛЕКС 2 (ПОВНИЙ) :Кров: Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Загальний білок в крові; Сеча добова: Альбумін, Проба Реберга, Загальний білок в сечі1370.00
02-015Пакет №14 ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС 1: СКРИНІНГ -АЛТ, АСТ, Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза)1290.00
02-016АКЦІЯ !!! Пакет №15 ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС 2( ПОВНИЙ): АЛТ, АСТ, Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, ЛДГ, Альфа-амілаза, Загальний білок в крові, альбумін, HBsAg (гепатит B), Anti- HCV total (гепатит C)4650.00
02-017Пакет №16- ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА(скринінг): Альфа-амілаза панкреатична, Ліпаза, Глюкоза1220.00
02-018Пакет №17 НИРКОВО-ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС (СКРИНІНГ): Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, Загальний білок в крові, альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Альфа-амілаза, Глюкоза 1520.00
02-019Пакет №18 БІОХІМІЯ КРОВІ (РОЗШИРЕНИЙ ПРОФІЛЬ): АЛТ, АСТ, Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, ЛДГ, Креатинін, Сечовина, Глюкоза, Загальний білок, Тригліцериди, Холестерин, Холестерол - ЛПВЩ, Холестерол - ЛПНЩ, Кальцій, Калій, Натрій, Хлор, Залізо1920.00
02-020АКЦІЯ !!! Пакет №19- БІОХІМІЯ КРОВІ ( МІНІМАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ) (АЛТ, АСТ, Білірубін заг, Білірубін прямий, непрямий, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, Глюкоза, Загальний білок, Холестерин, Креатинін, Сечовина, Калій, Натрій, Хлор)1580.00
Специфічні білки
05-036Трансферрин1140.00
05-037Феритин 1170.00
05-038Коефіцієнт насичення трансферину1280.00
05-040Церулоплазмін7225.00
05-055β-2 мікроглобулін2300.00
05-080Прокальцитонін2640.00
05-039Еритропоетин6325.00
05-086Гаптоглобін2120.00
06-053Інтерлейкін-62800.00
05-087Альфа-2-макроглобулін2200.00
ПРОДУКТИ МЕТАБОЛІЗМУ
05-096Лактат2150.00
Вітаміни
05-097Вітамін В6 (піридоксин)101200.00
06-003Вітамін В 12 1180.00
06-004Фолієва кислота 1160.00
06-005Вітамін Д загальний D - 25 OH 3400.00
ЛІК.МОНІТОРІНГ
06-006Вальпроєва кислота8210.00
12-004Карбамазепін8220.00
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження функції щитоподібної залози
06-010Трийодитиронин загальний (Т3) 1120.00
06-011Трийодтиронин вільний (Т3 в)1120.00
06-012Тироксин загальний (Т4) 1120.00
06-013Тироксин вільний (Т4 в)1120.00
06-014Тиреотропний гормон (ТТГ) 1120.00
06-015Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) 1150.00
06-017Антитіла до ТПО (АТ-ТПО) 1150.00
06-018Тиреоглобулін 1160.00
06-019Антитіла до рецепторів ТТГ 7360.00
06-020Кальцитонін 2280.00
06-021Паратиреоїдний гормон (ПТГ) 1150.00
02-032АКЦІЯ !!! Пакет №30 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 1 (Т4 вільн., ТТГ, АТ-ТПО)1360.00
02-033Пакет №31 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 2 (ТТГ, АТ-ТПО) 1300.00
02-100АКЦІЯ !!! Пакет №89 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 3 (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн.,)1300.00
02-034Пакет №32 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ + ОАК (Клінічний аналіз крові, ТТГ, АТ-ТПО)1360.00
02-095Пакет №85 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ (Т3 вільн., Т4 вільн., ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ)1660.00
Гормони підшлункової залози
06-022С-пептид 1155.00
06-023Інсулін 1155.00
ПРЕНАТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
06-024бета -Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГл) 1155.00
06-025Вільний b-ХГл 3190.00
06-026Асоційований з вагітністю протеїн-А (PAPP-A)3230.00
06-027Естріол вільний 3170.00
06-028Альфа-фетопротеїн (АФП) 1170.00
07-004Плацентарний лактоген7565.00
02-036Пакет №33 PRISCA 1: Розрахунок ризику хромосомної патології плода 1 триместр (11-13 тижнів) (PAPP-A, вільн. -ХГл, дані УЗД)2350.00
02-037Пакет №34 PRISCA 2: Розрахунок ризику хромосомної патології плода 2 триместр (16-18 тижнів) (АФП, вільн. Естріол, заг. ХГл, дані УЗД)2450.00
02-038Пакет №35 Пренатальний скринінг 1: 1 триместр (9-13 тижнів) (вільн.-ХГл, PAPP-A)2315.00
02-039Пакет №36 Пренатальний скринінг 2: 2 триместр (15-19 тижнів) (АФП, вільн.естріол, бета-ХГл)2395.00
02-040Пакет №37 Пренатальний скринінг 3: 2 триместр (15-19 тижнів) (АФП, вільн.естріол, вільн.-ХГл)2405.00
02-041Пакет №38 КОНТРОЛЬ РАННІХ СТРОКІВ ВАГІТНОСТІ: бета-ХГл, Прогестерон2285.00
02-050Пакет №46 ПРОБЛЕМИ невиношування: Аутоімунний профіль (Д-димер, Вовчаковий антикоагулянт, Антитіла до кардіоліпінів IgM, G, Антитіла до 2-х спіральної ДНК)71025.00
Дослідження репродуктивної функції
06-029Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 1140.00
06-030Лютеїнізуючого гормону (ЛГ) 1140.00
06-031Пролактин 1150.00
06-032Макропролактин (якісн.) + пролактин (кіл.)3330.00
06-033Естрадіол1140.00
06-034Прогестерон 1150.00
06-035Тестостерон загальний1120.00
06-036Дегідроепіандростерона-cульфат (ДГЕА-С) 1160.00
06-037Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ) 1155.00
06-052Андростендіон7450.00
07-005Вільний тестостерон 7190.00
02-119Індекс вільного тестостерону (ІВТ) (тестостерон загальний, Глобулін, що зв'язує статеві гормони, розрахунок індексу)1300.00
07-00617-ОН-Прогестерон 7185.00
07-007Антимюллерів гормон (АМГ) 5490.00
07-110Дигідротестостерон7300.00
02-047Пакет №43 ОЦІНКА РЕЗЕРВУ ЯЄЧНИКІВ: ФСГ, АМГ (Антимюллерів гормон на 3-ий день менструального циклу)5585.00
02-048Пакет №44 Жіночий ГОРМОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ + АМГ: ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, Кортизол, Естрадіол, ДЕА-С, 17 ОН-прогестерон, Тестостерон загальний, ГЗСГ (Глобулін, що зв'язує статеві гормони), ІВТ (індекс вільного тестостерону) , АМГ (Антимюллерів гормон на 3-ий день менструального циклу)71825.00
02-049Пакет №45 жіночий ГОРМОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ (ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, Кортизол, Естрадіол, ДЕА-С, 17 ОН-прогестерон, Тестостерон загальний, ГЗСГ (Глобулін, що зв'язує статеві гормони), ІВТ (індекс вільного тестостерону)71545.00
02-098Пакет №88 ОЦІНКА АНДРОГЕННОГО СТАТУСУ (Тестостерон загальний, ДГЕА-С (дегідроепіандростерона-cульфат), ГЗСГ (глобулін, що зв'язує статеві гормони), ІВТ (індекс вільного тестостерону), 17-ОН-прогестерон)7555.00
Дослідження функції надниркових залоз
06-008Кортизол 1220.00
06-009Адренокортикотропний гормон (АКТГ)2250.00
07-210Кортизол в добовій сечі7280.00
ІНШІ МАРКЕРИ
07-001Остеокальцин2370.00
07-002Дезоксипіридинолін (ДПІД) (ранкова порція сечі)7585.00
07-003Соматотропний гормон (СТГ) 7205.00
06-002Тропонін І1180.00
06-051NT-proBN ( N- термінальний фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептиду)7735.00
07-103Лептин7550.00
07-105Альдостерон7360.00
ОНКОМАРКЕРИ
06-028Альфа-фетопротеїн (АФП онкомаркер печінки, яєчок) 1170.00
06-024Хоріонічний гонадотропін людини (ХГл онкомаркер) 1155.00
06-040Простатспеціфіческій антиген загальний (ПСА онкомаркер рака передміхурової залози) 1145.00
06-041Простатспеціфіческій антиген вільний (в-ПСА) 1145.00
06-049Співвідношення ПСА вільний / ПСА загальний1165.00
06-042Раково-ембріональний антиген (РЕА, онкомаркер ШКТ) 1165.00
06-043СА- 15-3 (онкомаркер молочної залози)1165.00
06-044СА-125 (онкомаркер яєчника)1175.00
06-045НЕ4 (онкомаркер яєчника)3380.00
02-052Індекс RОМА: СА 125, НЕ4, Індекс ROMA (оцінка ризику розвитку раку яєчника)3500.00
06-046SCCА (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) 2375.00
06-047СА-19-9 (онкомаркер підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту)1175.00
06-048CA 72-4 (онкомаркер шлунку, яєчників)7400.00
06-018Тиреоглобулін (онкомаркер щитоподібної залози)1160.00
06-020Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)2280.00
07-010NSE-Нейронспецифічна енолаза (онкомаркер легень, наднирників, щитоподібної залози)7425.00
02-053АКЦІЯ !!! Пакет №48 ОНКОРИЗИК ЧОЛОВІЧИЙ: Скринінг передміхурової залози (ПСА загальний, ПСА вільний, співвідношення ПСА вільний / ПСА загальний (%))1250.00
02-054Пакет №49 ОНКОРИЗИК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: Тиреоглобулін, Кальцитонін5385.00
02-055Пакет №50 ОНКОРИЗИК ПЕЧІНКИ: Альфа-фетопротеїн (АФП), СА 19-9, Феритин5455.00
02-056Пакет №51 ОНКОРИЗИК 1: ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА, ТОВСТИЙ КІШКІВНИК (СА 19-9, Раково-ембріональний антиген (РЕА))1320.00
02-057Пакет №52 ОНКОРИЗИК 2: ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ ТРАКТ (Альфа-фетопротеїн (АФП), Раково-ембріональний антиген (РЕА), Ферритин, СА 19-9, СА 72-4)5950.00
02-058Пакет №53 ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ (β2-мікроглобулін, Феритин)7300.00
02-071Пакет №61 ОНКОРИЗИК ЖІНОЧИЙ: ШИЙКА МАТКИ (Human Papillomavirus - визначення ДНК-типів високого онкогенного ризику, Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep)3410.00
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
07-011Імуноглобулін А (lgA)2135.00
07-012Імуноглобулін M (lgM)2135.00
07-013Імуноглобулін G (lgG)2135.00
07-020Імуноглобулін Е (IgE)1165.00
07-021Компоненти системи комплементу С3, С43320.00
12-010Імунофіксація білків крові та сечі (кількісний аналіз)до 102300.00
12-011Імунофіксація білків крові та сечі (якісний аналіз)до 101950.00
12-012Імунофіксація білків крові (якісний аналіз)до 10955.00
12-013Імунофіксація білків сечі (якісний аналіз)до 10995.00
12-014Електрофорез білків крові та сечі (кількісний аналіз)до 10788.00
12-016Електрофорез білків крові та сечі (якісний аналіз)до 10726.00
12-015Електрофорез білків сечі (кількісний аналіз)до 10756.00
Д30215Білок Бенс-Джонса (вільні легкі ланцюги імуноглобулінів типу каппа та лямбда)8400.00
Д30211Вільні легкі ланцюги імуноглобулінів типу лямбда8250.00
Д30212Вільні легкі ланцюги імуноглобулінів типу каппа8250.00
Д30801Імунограма (T-лімфоцити (CD3+.cd19-), Т-хелпери/Т-індуктори (CD4 +, CD8-), Т-супресори/Т-цитотоксичні клітини (CD4-, CD8 +), Імунорегуляторний індекс (CD4 +, CD8-/CD4-, CD8 +), Цитотоксичні клітини (CD3 +, CD56 +), NK-клітини (CD3-, CD56 +), В-лімфоцити (CD3-, CD19 +), Моноцити / макрофаги (CD14), Загальний лейкоцитарний антиген (ЗЛА, CD45), Фагоцитарна активність нейтрофілів НСТ-тест Спонтанна, Фагоцитарна активність нейтрофілів НСТ-тест Індукована, Фагоцитарна активність нейтрофілів НСТ-тест Фагоцитарний індекс, Проліферативна активність лімфоцитів (РБТЛ) з мітогеном Кон. А, Циркулюючі імунні комплекси)51450.00
14-001Визначення CD3+/CD4+/CD8+ методом проточної цитофлюорометрії71100.00
14-002Визначення CD3+методом проточної цитофлюорометрії7300.00
14-003Визначення CD4+ методом проточної цитофлюорометрії7300.00
14-004Визначення CD8+ методом проточної цитофлюорометрії7300.00
АУТОІМУННІ МАРКЕРИ
07-072Антитіла IgG до гліадину7480.00
07-104Антитіла IgА до гліадину7420.00
07-073Антитіла сумарні до тканинної трансглютамінази (IgA, IgG)7560.00
07-074Антитіла до антигенів мембрани мітохондрій AMA-M27550.00
07-015Антитіла IgA, M, G до двуспиральной ДНК (сумарні)7525.00
07-016Антитіла IgM та IgG до фосфоліпідів7520.00
07-017Антитіла IgM та IgG до кардіоліпіну7465.00
07-018Антитіла до циклічного цітруллінового пептиду (АЦЦП, анти-ССР)7415.00
07-019Антитіла до модифікованого цітруллірованого віментину, IgG (АМЦВ, анти-MCV)7670.00
02-059Антиядерні антитіла (2-х спір. ДНК, Jo-1, SM, Sm / RNP, SSA, SSB, Scl-70)7320.00
02-010Пакет №9 ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ (Вовчаковий антикоагулянт, Антитіла до кардіоліпіну (IgM, IgG), Антитіла до фосфоліпідів (IgM, IgG))7885.00
Д17110Визначення антигену HLA-B276690.00
ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ
ВІЛ
07-022Визначення маркерів ВІЛ хемілюмінісцентним методом (антитіло +антиген)2380.00
07-083Антитіла до ВІЛ (HIV) 1/22325.00
02-064Пакет №54 ВІЛ, СИФІЛІС, ГЕПАТИТ В, С (ВІЛ 1/2, РМП (реакція мікропреципітації), HBsAg, Anti-HCV-total)3720.00
Сифіліс
01-100РМП (реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном)1100.00
07-023Сумарні антитіла до Treponema pallidum (Сифіліс IgM + IgG)3160.00
07-085Антитіла IgG до Treponema pallidum (сифіліс)3160.00
07-086Антитіла IgМ до Treponema pallidum (сифіліс)3160.00
Гепатити
07-024Антитіла IgM до вірусу гепатиту А 7210.00
08-072ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (якісне визначення)4300.00
07-025HBs-антиген вірусу гепатиту В3180.00
07-026HBе-антиген вірусу гепатиту В3240.00
07-027Сумарні антитіла до HB-core антигену вірусу гепатиту B3180.00
07-028Антитіла IgМ до HB-core антигену вірусу гепатиту B6380.00
07-109Антитіла IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B3295.00
07-030Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B4230.00
07-031Антитіла сумарні до гепатиту C (IgM, IgG)3220.00
08-006ПЛР.Вірус гепатиту В (якісне визн.)4295.00
08-007ПЛР.Вірус гепатиту В (кількісне визн.)7625.00
08-009ПЛР.Вірус гепатиту С (кількісне визн.)7650.00
08-010ПЛР.Вірус гепатиту С (якісне визн.)5385.00
08-010.3ПЛР.Вірус гепатиту С (якісне визн., ультрачутливий тест)5495.00
08-011.1ПЛР.Вірус гепатиту С (генотипування з субтипуванням)3620.00
08-011ПЛР.Вірус гепатиту С (генотипування без субтипування)3485.00
08-013ПЛР.Вірус гепатиту D4350.00
08-014ПЛР.Вірус гепатиту G7485.00
02-065АКЦІЯ !!! Пакет №55 ПЕРВИННЕ ОБСТЕЖЕННЯ НА НАЯВНІСТЬ ГЕПАТИТУ (А, В, С) (IgM до гепатиту А), HBsAg (гепатит B), Антитіла до гепатиту С (HCV))7650.00
код 02-124АКЦІЯ !!! ТУРБОТА ПРО ПЕЧІНКУ: (якісне визначення ДНК ВГВ, якісне визначення ДНК ВГС, Білірубін загальний, Білірубін прямий / непрямий, АЛТ, АСТ):2490.00
TORCH-інфекції
07-032Антитіла IgG до Токсоплазми4160.00
07-033Антитіла Ig M до Токсоплазми4160.00
07-035Антитіла IgG до цитомегаловірусу 4160.00
07-036Антитіла IgM до цитомегаловірусу4160.00
07-037Антитіла IgG до вірусу краснухи4160.00
07-038Антитіла IgM до вірусу краснухи 4160.00
07-039Антитіла IgG до вірусу простого герпесу (ВПГ) I і II типів 4170.00
07-040Антитіла IgМ до вірусу простого герпесу (ВПГ) I і II типів4170.00
07-034Авідність IgG до Тoxoplasma gondii7300.00
08-015ПЛР.Токсоплазма (Toxoplasma gondii), якісне визначення2180.00
08-016ПЛР.Цитомегаловірус (ЦМВ, Cytomegalovirus), якісне визначення3160.00
08-016.2ПЛР.Цитомегаловірус (ДНК Cytomegalovirus, кількісне визначення)3225.00
08-016.6ПЛР.Цитомегаловірус (ДНК Cytomegalovirus, кількісне визначення)3200.00
08-017ПЛР.Вірус простого герпесу 1,2 (якісне визначення)3170.00
08-017.5ПЛР.Вірус простого герпесу 1,2 (кількісне визначення)3200.00
08-018ПЛР.Вірус простого герпесу 1, 2 (ВПГ, HSV 1,2) (диференціація 1 та 2 типу) якісне визначення3170.00
08-018.6ПЛР.Вірус простого герпесу 1,2 типів (диференціація 1 та 2 типу, кількісне визначення)3200.00
08-019ПЛР.Герпесвірус 6 типу (HHV-VI) якісне визначення3180.00
08-063ПЛР.Герпесвірус 6 типу (HHV-VI) кількісне визначення3225.00
02-066Пакет №56 TORCH-інфекції: Токсоплазма IgG, Токсоплазма IgM, ЦМВ IgG, ЦМВ IgM, Краснуха IgG, Краснуха IgM, ВПГ 1,2 IgG, ВПГ 1,2 IgМ41125.00
02-067Пакет №57 TORCH ІМУНОГЛОБУЛІН G: Токсоплазма IgG, ЦМВ IgG, Краснуха IgG, ВПГ 1,2 IgG4565.00
02-068Пакет №58 TORCH ІМУНОГЛОБУЛІН М: Токсоплазма IgM, ЦМВ IgM, Краснуха IgM, ВПГ 1,2 IgМ4565.00
ВЕБ (вірус Епштейна-Барр)-інфекція
07-041IgM до капсидного антигену (VCA) вірусу Епштейна-Барр3160.00
07-089IgG до капсидного антигену (VCA) вірусу Епштейна-Барр3160.00
07-042IgG до нуклеарного антигену (NA) вірусу Епштейна-Барр 3160.00
07-043IgG до раннього антигену (EA) вірусу Епштейна-Барр3160.00
08-022ПЛР.Вірус Епштейна-Барр (ВЕБ, Epstein - Barr virus) якісне визначення3175.00
08-022.1ПЛР.Вірус Епштейна-Барр (ДНК ВЕБ, кількісне визначення)3225.00
08-022.2ПЛР.Вірус Епштейна-Барр (ДНК ВЕБ, кількісне визначення)3200.00
02-069Пакет №59 ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУС: комплексна серологічна діагностика (IgM до VCA, IgG до VCA, IgG до NA, IgG до EA)3435.00
Паразитарні інфекції
07-044Антитіла IgG до ехінокока 4185.00
07-045Антитіла IgG до опісторхіса4185.00
07-046Антитіла IgG до аскарид 4185.00
07-047Антитіла IgG до токсокар4185.00
07-048Антитіла IgG до трихінел 4185.00
07-049Антитіла сумарні до лямблій (IgA, IgM, IgG)4200.00
07-108IgМ до лямблій4200.00
07-050Лямблії антиген4190.00
02-118Пакет №118 ДИТЯЧІ ГЕЛЬМІНТОЗИ (Антитіла до антигенів лямблій сумарні, Лямблія–IgM, Антиген Лямблій (кал), Аналіз на ентеробіоз (яйця гостриків, Enterobius vermicularis), Аскарида-IgG, Токсокара -IgG4550.00
02-117Пакет №117 ДІАГНОСТИКА СКРИТИХ ГЕЛЬМІНТОЗІВ (Ехінокок-IgG, Опісторхіс-IgG, Трихинелла-IgG)4250.00
02-116Пакет №115 КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ЛЯМБЛІОЗУ (Антитіла до антигенів лямблій сумарні, Лямблія IgM, Антиген лямблій (кал))4220.00
02-114Пакет №113 ПАРАЗИТИ -3 (Аскарида-IgG, Токсокара-IgG, Лямблія-IgA, IgM, IgG)4250.00
02-070Пакет №60 СКРИНІНГ ГЕЛЬМІНТОЗІВ (Ехінокок-IgG, Опісторхіс-IgG, Аскарида-IgG, Токсокара-IgG, Трихінелла-IgG)4500.00
02-101АКЦІЯ !!! Пакет №90 ОБСТЕЖЕННЯ НА ГЕЛЬМІНТИ + ЛЯМБЛІЇ (Ехінокок-IgG, Опісторхіс-IgG, Аскарида-IgG, Токсокара -IgG, Трихінелла-IgG, Ig до лямблій сумарні, Лямблія–IgM, Антиген лямблій (кал)) 4770.00
Інфекції шлунково-кишкового тракту
07-051Сумарні антитіла до Хелікобактер4185.00
07-151IgG до Хелікобактер2190.00
07-052IgА до Хелікобактер5195.00
07-055Антитіла до правцевого анатоксину, IgG8385.00
07-056Антитіла до збудника черевного тифу (Salmonella typhi) 8275.00
07-063Хелікобактер антиген2230.00
07-065Ротавірус, Аденовірус, антигенний тест2355.00
Д20902ПЛР. Гострі кішкові інфекції (ПЛР. Shigella, EIEC, Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Astrovirus)4750.00
Д20910ПЛР. Глистні інвазії (Ascaris lumbricoides, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визн.4850.00
КОРОНАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ
07-091Антитіла класу G до S-білку коронавірусу SARS-CoV-22330.00
07-092Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-22330.00
08-102ПЛР. Коронавірус SARS-CoV-2, якісне визначення РНК методом ПЛР3600.00
08-103ПЛР. ГРВІ + SARS CoV-2 (Respiratory Syncytial virus, Metapneumovirus, Coronavirus (NL-63, 229E), Coronavirus (HKU-1, OC43), Coronavirus SARS CoV-2, Rhinovirus, Adenovirus B, C, E, Bocavirus, Parainfluenza virus 1,2,3,4)31200.00
07-211Визначення антигену SARS-CoV-2 (швидкий тест)15-30 хвилин350.00
А07-091АКЦІЯ !!! Антитіла класу G до S-білку коронавірусу SARS-CoV-22275.00
07-092АКЦІЯ !!! Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-22275.00
08-077Пакет № 95 «ТОП Вірусів: ПЛР 3 в 1: (ПЛР Коронавірус SARS СоV-2 + ПЛР Грип А та В + ПЦР ГРВІ)21600.00
05-131АКЦІЯ !!! "Загальне обстеження при COVID-19"(ПЛР. Коронавірус SARS-CoV-2, якісне визначення РНК методом ПЛР, ЗАК, СРБ, Феритин, Д-димер, прокальцитонін)11200.00
05-132АКЦІЯ !!! "Повне обстеження при COVID-19" (ПЛР. Коронавірус SARS-CoV-2, якісне визначення РНК методом ПЛР, Коагулограма, Антитіла IgG та IgМ до коронавірусу SARS-CoV-2, ЗАК, СРБ, Феритин, Д-димер, прокальцитонін)12600.00
05-133АКЦІЯ !!! "Визначення імунітету після COVID-19" (ПЛР. Коронавірус SARS-CoV-2, якісне визначення РНК методом ПЛР, Антитіла IgG та IgМ до коронавірусу SARS-CoV-2)11100.00
02-122ПАКЕТ№121 «Безпечна вакцинація від COVID-19 минимум»
Клінічний аналіз крові (розгорнутий + лейкоформула)
Коагулограмма (Фібриноген, Тромбіновий час, Протромбіновий час, Активований частковий тромбопластичний час)
1300.00
02-123ПАКЕТ№122 «Безпечна вакцинація від COVID-19 максимум»
Клінічний аналіз крові (розгорнутий + лейкоформула)
Коагулограмма (Фібриноген, Тромбіновий час, Протромбіновий час, Активований частковий тромбопластичний час)
Антитіла класу G до коронавірусу SARS-CoV-2/ Антитіла класу G до S-білку коронавірусу SARS-CoV-2
1450.00
01003Динамiка перебiгу Covid-l9 (скринiнг 1): ЛДГ, Д-димер, Ферритин, С-реактивний бiлок
високочутливий, Прокальцитонiн
48 годин500.00
ІНШІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ
07-212Визначення антигену вірусу грипу А та В (швидкий тест)1300,00
07-059Антитіла сумарні до туберкульозу 7240.00
07-060Антитіла IgG до Chlamydia pneumonia7245.00
07-061Антитіла IgМ до Mycoplasma pneumonia7240.00
07-062Антитіла IgG до Mycoplasma pneumonia7210.00
07-099Антитіла IgM до кашлюку5385.00
07-100Антитіла IgА до кашлюку7455.00
07-101Антитіла IgG до кашлюку7455.00
08-024ПЛР. Збудник кашлюка (Bordetella pertussis / bronchiseptica)5455.00
08-025ПЛР.Хламідія пневмонія (Chlamydophila pneumoniae)5400.00
08-026ПЛР.Мікоплазма пневмонія (Mycoplasma pneumoniae)5400.00
08-062ПЛР. Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis / bovis)5455.00
08-104ПЛР. ГРВІ (гострі респіраторно-вірусні інфекції) (Respiratory Syncytial virus, Metapneumovirus, Coronavirus (NL-63, 229E), Coronavirus (HKU-1, OC43), Rhinovirus, Adenovirus B, C, E, Bocavirus, Parainfluenza virus 1,2,3,4)3850.00
08-201ПЛР. ГРВІ + Віруси грипу А/В, якісне визначення31200.00
08-073ПЛР. Коронавірус SARS CoV-2 + Грип А та В31200.00
02-102Пакет №96 КОРОНАВІРУС + ЗАК2940.00
ВАКЦИНОКЕРОВАНІ ІНФЕКЦІЇ
07-087Антитіла IgG до дифтерійного анатоксину7340.00
07-055Антитіла IgG до правцевого анатоксину7385.00
07-075Антитіла IgМ до вірусу кору7200.00
07-076Антитіла IgG до вірусу кору7200.00
Кліщові інфекції
08-064ПЛР. Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato)3195.00
08-065ПЛР. Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis)3195.00
07-057Антитіла IgG до Борелії (Borrelia burgdorferi)7180.00
07-058Антитіла IgМ до Борелії (Borrelia burgdorferi)7180.00
02-120ПАКЕТ№119 Укус кліща (дослідження кліща) Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato), Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis)3350.00
02-121ПАКЕТ№120 Укус кліща (дослідження крові + ЗАК) Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato), Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis)
Загальний аналіз крові
3460.00
Інфекції урогенітального тракту
07-066Антитіла IgG до Трихомонади5190.00
07-067Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis5205.00
07-068Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 5190.00
07-102Антитіла IgA та IgG до хламідії (Chlamydia trachomatis)5355.00
07-070Антитіла IgG до мікоплазми (Mycoplasma hominis)5190.00
07-071Антитіла IgG до уреаплазми (Ureaplasma urealiticum)5205.00
07-082Антитіла класу А до Ureaplasma urealiticum5170.00
08-027ПЛР.Трихомонада (Trichomonas vaginalis) якісне визначення3170.00
08-027.1ПЛР.Трихомонада (ДНК Trichomonas vaginalis, кількісне визначення)3200.00
08-028ПЛР.Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) якісне визначення3170.00
08-028.1ПЛР.Гонокок (ДНК Neisseria gonorrhoeae, кількісне визначення)3200.00
08-029ПЛР.Хламідіі (Chlamydia trachomatis) якісне визначення3170.00
08-029.2ПЛР.Хламідія трахоматіс (ДНК Chlamydia trachomatis, кількісне визначення)3200.00
08-030ПЛР.Мікоплазма (Mycoplasma hominis) якісне визначення3170.00
08-030.1ПЛР. Мікоплазма хомініс (ДНК Mycoplasma hominis, кількісне визначення)3200.00
08-031ПЛР.Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) якісне визначення3170.00
08-031.1ПЛР. Мікоплазма геніталіум (ДНК Mycoplasma genitalium, кількісне визначення)3200.00
08-032ПЛР.Уреаплазми (ДНК U.urealyticum + U.parvum, якісне визначення)3170.00
08-032.1ПЛР.Уреаплазми (ДНК U.urealyticum + U.parvum, кількісне визначення)3200.00
08-052ПЛР.Уреаплазма уреалітикум (ДНК U.urealyticum, якісне визначення)3170.00
08-052.1ПЛР.Уреаплазма уреалітикум (ДНК U.urealyticum, кількісне визначення)3200.00
08-053ПЛР.Уреаплазма парвум (ДНК U.parvum, якісне визначення)3170.00
08-053.1ПЛР.Уреаплазма парвум (ДНК U.parvum, кількісне визначення)3200.00
08-033ПЛР.Гарднерелла (Gardnerella Vaginalis) якісне визначення3170.00
08-033.3ПЛР.Гарднерела (ДНК Gardnerella Vaginalis, кількісне визначення)3200.00
08-074ПЛР. ДНК Gardnerella vaginalis та ДНК Atopobium vaginae, якісне визначення3305.00
08-075ПЛР. ДНК Gardnerella vaginalis та ДНК Atopobium vaginae, кількісне визначення3360.00
08-034ПЛР.КАНДІДОЗ СКРИНІНГ (Candida albicans, Fungi) якісне визначення3170.00
08-0341ПЛР.КАНДИДОЗ СКРИНІНГ (ДНК Candida albicans, ДНК Fungi, кількісне визначення)3200.00
08-051ПЛР.Кандіда (Candida albicans) якісне визначення3170.00
02-072Пакет №62 СЕКС У ВЕЛИКОМУ МІСТІ (СКРИНІНГ НА ПРИХОВАНІ ІНФЕКЦІЇ): С.trachomatis-IgA, C.trachomatis-IgG, IgG до Mycoplasma hominis, IgG до Ureaplasma urealyticum, IgG до Trichomonas vaginalis, IgG до вірусу простого герпесу 1, 2 типу, IgG до цитомегаловірусу5970.00
02-073Пакет №63 урогенітальні інфекції: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (для жінок) (Посів виділень статевих органів, Посів на Ureaplasma spp., M.hominis, С.trachomatis ДНК, M.genitalium ДНК, T.vaginalis ДНК, N.gonorrhoeae ДНК, Цитомегаловирус ДНК , Вірус простого герпесу 1,2 ДНК, ВПЛ-типування 12 типів (типи:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - генотип., якісн. ДНК)71620.00
02-074Пакет №64 СЕКС У ВЕЛИКОМУ МІСТІ: 10 ІНФЕКЦІЙ (ПЛР: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, U.urealyticum / U.parvum, Герпес I, II типу, Gargnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Цитомегаловирус, HPV (високий онкоризик), мікроскопічне дослідження пофарбованого нативного мазка)51535.00
02-075Пакет №65 СЕКС У ВЕЛИКОМУ МІСТІ 6 ІНФЕКЦІЙ: (ПЛР: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, U.urealyticum / U.parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, мікроскопічне дослідження пофарбованого нативного мазка)3880.00
02-076Пакет №66 СЕКС У ВЕЛИКОМУ МІСТІ: 4 ІНФЕКЦІЙ: (Chlamydia trachomatis, U.urealyticum / U.parvum, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Посів на флору і чутливість до антибіотиків - УГТ)7760.00
02-077Пакет №67 ОЦІНКА НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ФЛОРИ (Фемофлор ​​4, Посів на флору і чутливість до антибіотиків - УГТ, мікроскопічне дослідження урогенітального мазка)7540.00
02-078Пакет №97 МІКОПЛАЗМИ + УРЕАПЛАЗМИ3385.00
02-079ПАКЕТ №98 МІКОПЛАЗМИ + УРЕАПЛАЗМИ + ХЛАМІДІЇ 3515.00
02-080Пакет №99 МІКОПЛАЗМИ + ХЛАМІДІЇ3390.00
02-081Пакет №101 УРЕАПЛАЗМИ + ХЛАМІДІЇ3260.00
02-082Пакет №103 ХЛАМІДІЇ + ТРИХОМОНАДИ3260.00
02-083Пакет №100 ТРИХОМОНАДЫ + ГОНОКОКИ3255.00
02-084Пакет №102 ХЛАМІДІЇ + МІКОПЛАЗМИ + ТРИХОМОНАДИ + ГОНОКОКИ3515.00
02-085Пакет №105 КАНДИДА + ГАРДНЕРЕЛА4255.00
02-105Пакет №106 МІКОПЛАЗМИ + УРЕАПЛАЗМИ (СЕЧА)3385.00
02-106ПАКЕТ №107 МІКОПЛАЗМИ + УРЕАПЛАЗМИ + ХЛАМІДІЇ (СЕЧА)3515.00
02-107Пакет №108 МІКОПЛАЗМИ + ХЛАМІДІЇ (СЕЧА)3390.00
02-108Пакет №109 УРЕАПЛАЗМИ + ХЛАМІДІЇ (СЕЧА)3260.00
02-109Пакет №110 ХЛАМІДІЇ + ТРИХОМОНАДИ (СЕЧА)3260.00
02-111Пакет №111 ТРИХОМОНАДИ + ГОНОКОКИ (СЕЧА)3255.00
02-112Пакет №112 ХЛАМІДІЇ + МІКОПЛАЗМИ + ТРИХОМОНАДИ + ГОНОКОКИ (СЕЧА)3515.00
02-113Пакет №113 КАНДИДА + ГАРДНЕРЕЛА (СЕЧА)4255.00
02-086Пакет №76 ВІРУСНІ ІПСШ (ПЛР: ЦМВ, ВПГ1 + 2)3250.00
Вітряна віспа
08-089Антитіла IgG до вірусу вітряної віспи (Varicella zoster virus)7400.00
07-088Антитіла IgМ до вірусу вітряної віспи (Varicella zoster virus)7400.00
08-020ПЛР.Ветряная віспа, оперізуючий герпес (Varicella-zoster virus) 5300.00
ВПЛ-інфекція
08-035ПЛР.ВПЛ-типування 12 (12 високо онкогенних типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) - генотипування, якісне визначення3325.00
08-035.1ПЛР.ВПЛ-типування 12 (12 високоонкогених типів: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) – генотипування, кількісне визначення3425.00
08-038ПЛР.ВПЛ-типування 21 (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ ) - генотипування, кількісне визначення3725.00
08-038.2ПЛР.ВПЛ-типування 21 (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) - генотипування, якісне визначення3625.00
08-068ПЛР. ВПЛ 31, 33 - генотипування, кількісне визначення3180.00
08-069ПЛР. ВПЛ 31, 33 - генотипування, якісне визначення3150.00
08-066ПЛР.ВПЛ 6, 11 - генотипування, кількісне визначення3180.00
08-067ПЛР.ВПЛ 6, 11 - генотипування,якісне визначення3150.00
08-049ПЛР.ВПЛ 16,18 - генотипування, якісне визначення3180.00
08-070ПЛР.ВПЛ 16,18 - генотипування, кількісне визначення3180.00
08-050ПЛР.ВПЛ-скринінг 4 (6, 11,16,18 типи) - генотипування, кількісне визначення5300.00
08-061Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (виявлення ДНК ВПЛ високого канцерогенного ризику, 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типів)71000.00
Дослідження біоценозу урогенітального тракту
08-039Фемофлор-44400.00
08-040Фемофлор-1641375.00
08-041Фемофлор-скрін4915.00
08-042Андрофлор41385.00
08-045Андрофлор-скрін4955.00
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
09-020Стрептокок групи А (S.pyogenes), антигенний тест7300.00
09-029Бак. посів на флору виділень верхніх дихальних шляхів (зів, ніс) з визначенням чутливості до антибіотиків7220.00
09-030Бак. посів на мікрофлору порожнини рота, ротоглотки, носа (скринінг аеробів, мікроаерофілів) з визначенням чутливості до антибіотиків7220.00
09-031.1Бак посів мазка на золотистий стафілокок з визначенням чутливості до антибіотиків7190.00
09-032Бак. посів на M. hominis / Ureaplasma spp. з визначенням чутливості до антибіотиків7380.00
09-055Генітальна система - «UROGEN» - мікрокультуральна діагностична система (визначення загальних титрів Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори - Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida spp., визначення неспецифічної мікрофлори - Esherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae (гр. В), у разі виявлення росту мікоплазми та/або уреаплазми більше 100 КУО проводиться дослідження на чутливість до А/Б.)7750.00
09-033Біоценоз піхви (посів на флору + мікоплазми + мікроскопія мазка). Без облігатних анаеробів.7585.00
09-034Бак. посів на флору з визначенням чутливості до антибіотиків7220.00
09-036Посів на Candida7180.00
09-037Бак. посів на патогенну кишкову групу (сальмонели, шигели, патогенні ешерихії) 7355.00
09-038Бак. посів на флору виділень нижніх дихальних шляхів (мокротиння)7280.00
09-039Бак. посів на флору виділень вуха з визначенням чутливості до антибіотиків7280.00
09-040Бак. посів на флору виділень з ока з визначенням чутливості до антибіотиків7280.00
09-041Бак. посів секрету молочної залози з визначенням чутливості до антибіотиків7280.00
09-043Бак. посів на флору біологічних рідин (випоти, ексудат та ін.) з визначенням чутливості до антибіотиків7280.00
09-053Бак. посів калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибіотиків7300.00
ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
10-001Цитологія: шийка матки, цервікальний канал - забарвлення за Паппенгеймом (зішкріб з екзо-, ендоцервіксу на різних предметних стеклах)7120.00
10-003Цитологія: класичний ПАП-тест (скрінінгове дослідження мазка шийки матки)7250.00
10-004Цитологія: порожнина матки (мазок-відбиток біоптатів, аспиратів на предметному склі) 7145.00
10-005Цитологія: виділення з молочної залози (мазок на предметному склі)7145.00
10-006Цитологія: пунктат молочної залози (мазок на предметному склі)7150.00
10-007Цитологія: шкіра, слизові оболонки (зішкріб або відбиток з поверхні на предметному склі)7150.00
10-008Цитологія: пухлиноподібні утворення (зішкріб або відбиток з поверхні на предметному склі) 7150.00
10-009Цитологія: пунктат шкіри (мазок на предметному склі)7150.00
10-010Цитологія: пунктат різної локалізації (яєчники, лімфовузли і т.д.) - мазок на предметному склі7150.00
10-011Цитологічне дослідження трансудатів, ексудатів, секретів7145.00
10-012Цитологія: ендоскопічний матеріал (гастроскопія, бронхоскопія) 7145.00
10-020Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep7400.00
01-016.2Цитоморфологічне дослідження урогенітального мазка (цитологія+флора)5120.00
10-021Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія)7350.00
10-022Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія)7500.00
10-023Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) в цервікальних зразках методом гібридного захвату)71200.00
10-025Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep + Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) в цервікальних зразках методом гібридного захвату) + STI 7 - інфекції, що передаються статевим шляхом71700.00
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
CS1Патоморфологічні дослідження I категорії складності11700.00
CS2Патоморфологічні дослідження II категорії складності11800.00
CS3Патоморфологічні дослідження III категорії складності11890.00
CS4Патоморфологічні дослідження IV категорії складності111200.00
CS5Патоморфологічні дослідження V категорії складності112200.00
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
05-081Еозинофільний катіоний білок7550.00
13-001Аллергопроба на анестетик Артикаїн, Антитіла IgE специфічний7200.00
13-002Аллергопроба на анестетик Лідокаїн, Антитіла IgE специфічний7200.00
13-003Аллергопроба на анестетик Новокаїн, Антитіла IgE специфічний7200.00
13-004Аллергопроба на медикаменти (при наданні власного будь-якого рідкого медикаменту, р-ція Уан'ье) 1 ПРЕПАРАТ7200.00
13-005Аллергопроба на медикаменти (при наданні власного будь-якого рідкого медикаменту, р-ція Уан'ье) 2 ПРЕПАРАТУ7400.00
13-010Панель №3. ХАРЧОВІ АЛЕРГЕНИ (лісовий горіх, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя)4750.00
13-011Панель №1. РІЗНІ АЛЕРГЕНИ (кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісний горіх, морква, пшенична мука, соя)4750.00
13-012Панель №4. ПЕДІАТРИЧНА ПАНЕЛЬ (кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісний горіх, арахіс.)4750.00
13-013Панель №2. ІНГАЛЯЦІЙНА ПАНЕЛЬ (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, кішка, шерсть коня, собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate.)4750.00
13-014Ig E до алергенів Penicillium notatum4200.00
13-015Ig E до алергенів Aspergillus niger4200.00
13-016Ig E до алергенів домашнього пилу4200.00
13-017Ig E до епідермісу кішки4200.00
13-018Ig E до епідермісу собаки4200.00
13-019Ig E до курки (перо)4200.00
13-020Ig E до м'яса яловичини4200.00
13-021Ig E до кави4200.00
13-022Ig E до алергену шерсті морської свинки4200.00
13-023Ig E до алергену кульбаби4200.00
13-024Ig E до алергенів м'яса свинини4200.00
13-025Ig E до алергенів апельсину4200.00
13-026Ig E до алергенів житнього борошна4200.00
13-027Ig E до алергенів моркви4200.00
13-028Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus4200.00
13-029Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae4200.00
13-030Ig E до тополі4200.00
ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
08-012Інтерлейкін 28B (Прогнозування відповіді на противірусну терапію гепатиту С) 7730.00
08-005Лактазная недостатність (непереносимість молочних продуктів) ген MCM67250.00
08-002Розширене дослідження генів системи гемостазу (генетична схильність до розвитку рецидивуючих судинних тромбозів). 12 поліморфізмів: F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (7211 и 7571), MTR, MTRR.71735.00
08-003Гіпергомоцистеїнемія (генетичні фактори ризику порушення фолатного циклу). 4 поліморфізми: MTHFR (7211 и 7571), MTRR (7591), MTR (7581).7330.00
08-004Тромбози - мінімум: скорочена панель. Два поліморфізми: F2, F5.7170.00
08-100Мутація BRCA (рак грудної, підшлункової, передміхурової залоз, рак яєчок. 2 гени: BRCA1,BRCA2)71210.00
08-101ГЕНЕТИЧНИЙ РИЗИК РОЗВИТКУ ЦЕЛІАКІЇ71300.00
08-001Порушення сперматогенезу, 6 маркерів7965.00
08-048Кардіогенетика Тромбофілія71935.00
ПАКЕТИ
02-072Пакет №62 СЕКС У ВЕЛИКОМУ МІСТІ (СКРИНІНГ НА ПРИХОВАНІ ІНФЕКЦІЇ): С.trachomatis-IgA, C.trachomatis-IgG, IgG до Mycoplasma hominis, IgG до Ureaplasma urealyticum, IgG до Trichomonas vaginalis, IgG до вірусу простого герпесу 1, 2 типу, IgG до цитомегаловірусу5970.00
02-073Пакет №63 урогенітальні інфекції: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (для жінок) (Посів виділень статевих органів, Посів на Ureaplasma spp., M.hominis, С.trachomatis ДНК, M.genitalium ДНК, T.vaginalis ДНК, N.gonorrhoeae ДНК, Цитомегаловирус ДНК , Вірус простого герпесу 1,2 ДНК, ВПЛ-типування 12 типів (типи:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - генотип., якісн. ДНК)71620.00
02-074Пакет №64 СЕКС У ВЕЛИКОМУ МІСТІ: 10 ІНФЕКЦІЙ (ПЛР: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, U.urealyticum / U.parvum, Герпес I, II типу, Gargnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Цитомегаловирус, HPV (високий онкоризик), мікроскопічне дослідження пофарбованого нативного мазка)51535.00
02-075Пакет №65 СЕКС У ВЕЛИКОМУ МІСТІ 6 ІНФЕКЦІЙ: (ПЛР: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, U.urealyticum / U.parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, мікроскопічне дослідження пофарбованого нативного мазка)3880.00
02-076Пакет №66 СЕКС У ВЕЛИКОМУ МІСТІ: 4 ІНФЕКЦІЙ: (Chlamydia trachomatis, U.urealyticum / U.parvum, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Посів на флору і чутливість до антибіотиків - УГТ)7760.00
02-077Пакет №67 ОЦІНКА НЕСПЕЦИФІЧНОЇ ФЛОРИ (Фемофлор ​​4, Посів на флору і чутливість до антибіотиків - УГТ, мікроскопічне дослідження урогенітального мазка)7540.00
02-078Пакет №97 МІКОПЛАЗМИ + УРЕАПЛАЗМИ3385.00
02-079ПАКЕТ №98 МІКОПЛАЗМИ + УРЕАПЛАЗМИ + ХЛАМІДІЇ 3515.00
02-080Пакет №99 МІКОПЛАЗМИ + ХЛАМІДІЇ3390.00
02-081Пакет №101 УРЕАПЛАЗМИ + ХЛАМІДІЇ3260.00
02-082Пакет №103 ХЛАМІДІЇ + ТРИХОМОНАДИ3260.00
02-083Пакет №100 ТРИХОМОНАДЫ + ГОНОКОКИ3255.00
02-084Пакет №102 ХЛАМІДІЇ + МІКОПЛАЗМИ + ТРИХОМОНАДИ + ГОНОКОКИ3515.00
02-085Пакет №105 КАНДИДА + ГАРДНЕРЕЛА4255.00
02-105Пакет №106 МІКОПЛАЗМИ + УРЕАПЛАЗМИ (СЕЧА)3385.00
02-106ПАКЕТ №107 МІКОПЛАЗМИ + УРЕАПЛАЗМИ + ХЛАМІДІЇ (СЕЧА)3515.00
02-107Пакет №108 МІКОПЛАЗМИ + ХЛАМІДІЇ (СЕЧА)3390.00
02-108Пакет №109 УРЕАПЛАЗМИ + ХЛАМІДІЇ (СЕЧА)3260.00
02-109Пакет №110 ХЛАМІДІЇ + ТРИХОМОНАДИ (СЕЧА)3260.00
02-111Пакет №111 ТРИХОМОНАДИ + ГОНОКОКИ (СЕЧА)3255.00
02-112Пакет №112 ХЛАМІДІЇ + МІКОПЛАЗМИ + ТРИХОМОНАДИ + ГОНОКОКИ (СЕЧА)3515.00
02-113Пакет №113 КАНДИДА + ГАРДНЕРЕЛА (СЕЧА)4255.00
02-086Пакет №76 ВІРУСНІ ІПСШ (ПЛР: ЦМВ, ВПГ1 + 2)3250.00
02-120ПАКЕТ№119 Укус кліща (дослідження кліща) Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato), Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis)3350.00
02-121ПАКЕТ№120 Укус кліща (дослідження крові + ЗАК) Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato), Анаплазма + Ерліхії (Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia muris/chaffeensis)
Загальний аналіз крові
3460.00
02-122ПАКЕТ№121 «Безпечна вакцинація від COVID-19 минимум»
Клінічний аналіз крові (розгорнутий + лейкоформула)
Коагулограмма (Фібриноген, Тромбіновий час, Протромбіновий час, Активований частковий тромбопластичний час)
1300.00
02-123ПАКЕТ№122 «Безпечна вакцинація від COVID-19 максимум»
Клінічний аналіз крові (розгорнутий + лейкоформула)
Коагулограмма (Фібриноген, Тромбіновий час, Протромбіновий час, Активований частковий тромбопластичний час)
Антитіла класу G до коронавірусу SARS-CoV-2/ Антитіла класу G до S-білку коронавірусу SARS-CoV-2
1450.00
02-118Пакет №118 ДИТЯЧІ ГЕЛЬМІНТОЗИ (Антитіла до антигенів лямблій сумарні, Лямблія–IgM, Антиген Лямблій (кал), Аналіз на ентеробіоз (яйця гостриків, Enterobius vermicularis), Аскарида-IgG, Токсокара -IgG4550.00
02-117Пакет №117 ДІАГНОСТИКА СКРИТИХ ГЕЛЬМІНТОЗІВ (Ехінокок-IgG, Опісторхіс-IgG, Трихинелла-IgG)4250.00
02-116Пакет №115 КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ЛЯМБЛІОЗУ (Антитіла до антигенів лямблій сумарні, Лямблія IgM, Антиген лямблій (кал))4220.00
02-114Пакет №113 ПАРАЗИТИ -3 (Аскарида-IgG, Токсокара-IgG, Лямблія-IgA, IgM, IgG)4250.00
02-070Пакет №60 СКРИНІНГ ГЕЛЬМІНТОЗІВ (Ехінокок-IgG, Опісторхіс-IgG, Аскарида-IgG, Токсокара-IgG, Трихінелла-IgG)4500.00
02-069Пакет №59 ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУС: комплексна серологічна діагностика (IgM до VCA, IgG до VCA, IgG до NA, IgG до EA)3435.00
02-066Пакет №56 TORCH-інфекції: Токсоплазма IgG, Токсоплазма IgM, ЦМВ IgG, ЦМВ IgM, Краснуха IgG, Краснуха IgM, ВПГ 1,2 IgG, ВПГ 1,2 IgМ41125.00
02-067Пакет №57 TORCH ІМУНОГЛОБУЛІН G: Токсоплазма IgG, ЦМВ IgG, Краснуха IgG, ВПГ 1,2 IgG4565.00
02-068Пакет №58 TORCH ІМУНОГЛОБУЛІН М: Токсоплазма IgM, ЦМВ IgM, Краснуха IgM, ВПГ 1,2 IgМ4565.00
02-064Пакет №54 ВІЛ, СИФІЛІС, ГЕПАТИТ В, С (ВІЛ 1/2, РМП (реакція мікропреципітації), HBsAg, Anti-HCV-total)3720.00
02-010Пакет №9 ДІАГНОСТИКА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ (Вовчаковий антикоагулянт, Антитіла до кардіоліпіну (IgM, IgG), Антитіла до фосфоліпідів (IgM, IgG))7885.00
02-054Пакет №49 ОНКОРИЗИК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: Тиреоглобулін, Кальцитонін5385.00
02-055Пакет №50 ОНКОРИЗИК ПЕЧІНКИ: Альфа-фетопротеїн (АФП), СА 19-9, Феритин5455.00
02-056Пакет №51 ОНКОРИЗИК 1: ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА, ТОВСТИЙ КІШКІВНИК (СА 19-9, Раково-ембріональний антиген (РЕА))1320.00
02-057Пакет №52 ОНКОРИЗИК 2: ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ ТРАКТ (Альфа-фетопротеїн (АФП), Раково-ембріональний антиген (РЕА), Ферритин, СА 19-9, СА 72-4)5950.00
02-058Пакет №53 ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ (β2-мікроглобулін, Феритин)7300.00
02-071Пакет №61 ОНКОРИЗИК ЖІНОЧИЙ: ШИЙКА МАТКИ (Human Papillomavirus - визначення ДНК-типів високого онкогенного ризику, Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep)3410.00
02-047Пакет №43 ОЦІНКА РЕЗЕРВУ ЯЄЧНИКІВ: ФСГ, АМГ (Антимюллерів гормон на 3-ий день менструального циклу)5585.00
02-048Пакет №44 Жіночий ГОРМОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ + АМГ: ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, Кортизол, Естрадіол, ДЕА-С, 17 ОН-прогестерон, Тестостерон загальний, ГЗСГ (Глобулін, що зв'язує статеві гормони), ІВТ (індекс вільного тестостерону) , АМГ (Антимюллерів гормон на 3-ий день менструального циклу)71825.00
02-049Пакет №45 жіночий ГОРМОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ (ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, Кортизол, Естрадіол, ДЕА-С, 17 ОН-прогестерон, Тестостерон загальний, ГЗСГ (Глобулін, що зв'язує статеві гормони), ІВТ (індекс вільного тестостерону)71545.00
02-098Пакет №88 ОЦІНКА АНДРОГЕННОГО СТАТУСУ (Тестостерон загальний, ДГЕА-С (дегідроепіандростерона-cульфат), ГЗСГ (глобулін, що зв'язує статеві гормони), ІВТ (індекс вільного тестостерону), 17-ОН-прогестерон)7555.00
02-036Пакет №33 PRISCA 1: Розрахунок ризику хромосомної патології плода 1 триместр (11-13 тижнів) (PAPP-A, вільн. -ХГл, дані УЗД)2350.00
02-037Пакет №34 PRISCA 2: Розрахунок ризику хромосомної патології плода 2 триместр (16-18 тижнів) (АФП, вільн. Естріол, заг. ХГл, дані УЗД)2450.00
02-038Пакет №35 Пренатальний скринінг 1: 1 триместр (9-13 тижнів) (вільн.-ХГл, PAPP-A)2315.00
02-039Пакет №36 Пренатальний скринінг 2: 2 триместр (15-19 тижнів) (АФП, вільн. естріол, бета-ХГл)2395.00
02-040Пакет №37 Пренатальний скринінг 3: 2 триместр (15-19 тижнів) (АФП, вільн. естріол, своб.-ХГл)2405.00
02-041Пакет №38 КОНТРОЛЬ РАННІХ СТРОКІВ ВАГІТНОСТІ: бета-ХГл, Прогестерон2285.00
02-050Пакет №46 ПРОБЛЕМИ невиношування: Аутоімунний профіль (Д-димер, Вовчаковий антикоагулянт, Антитіла до кардіоліпінів IgM, G, Антитіла до 2-х спіральної ДНК)71025.00
02-033Пакет №31 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 2 (ТТГ, АТ-ТПО) 1300.00
02-034Пакет №32 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ + ОАК (Клінічний аналіз крові, ТТГ, АТ-ТПО)1360.00
02-095Пакет №85 ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ (Т3 своб., Т4 своб., ТТГ, АТ-ТПО, АТ-ТГ)1660.00
05-130Пакет №93 Електроліти: Калій, Натрій, Хлор1150.00
02-013Пакет №12 НИРКОВИЙ КОМПЛЕКС 1(скринінг):Креатинін, Сечовина, Сечова кислота1165.00
02-014АКЦІЯ!!! Пакет №13 НИРКОВИЙ КОМПЛЕКС 2 ( ПОВНИЙ) :Кров: Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Загальний білок в крові; Сеча добова: Альбумін, Проба Реберга, Загальний білок в сечі1370.00
02-015Пакет №14 ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС 1: СКРИНІНГ -АЛТ, АСТ, Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза)1290.00
02-017Пакет №16- ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА(скринінг): Альфа-амілаза панкреатична, Ліпаза, Глюкоза1220.00
02-018Пакет №17 НИРКОВО-ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС (СКРИНІНГ): Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, Загальний білок в крові, альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Альфа-амілаза, Глюкоза 1520.00
02-019Пакет №18 БІОХІМІЯ КРОВІ (РОЗШИРЕНИЙ ПРОФІЛЬ): АЛТ, АСТ, Білірубін заг., Білірубін прямий, непрямий, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, ЛДГ, Креатинін, Сечовина, Глюкоза, Загальний білок, Тригліцериди, Холестерин, Холестерол - ЛПВЩ, Холестерол - ЛПНЩ, Кальцій, Калій, Натрій, Хлор, Залізо1920.00
02-027Пакет №25 БОЛІ В СУГЛОБАХ: Клінічний аналіз крові, Загальний білок, Антистрептолізин-О, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор, Chlamydia trachomatis IgA + IgG, Антиядерні антитіла 7830.00
02-029Пакет №27 ПРОФІЛЬ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 2 (СКРИНІНГ ): Антистрептолізин-О, С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор1185.00
02-099Пакет №106 ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛЬ (РЕКОМЕНДОВАНИЙ): Тригліцериди, Холестерол, Холестерол - ЛПВЩ, Холестерол - ЛПНЩ, Холестерол - ЛПДНЩ, Коефіцієнт атерогенності, Аполіпопротеін А1, Аполіпопротеін В3340.00
02-110Пакет №94 КОАГУЛОГРАМА: РЕКОМЕНДОВАНА (АЧТЧ, Протромбіновий час, Протромбін по Квіку, Протромбіновий індекс, МНС, Тромбіновий час, Фібриноген, Антитромбін ІІІ)3460.00
02-087ПАКЕТ№77 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО Щорічне профілактичне обстеження ДЛЯ ЖІНОК ДО 50 РОКІВ (ЗАК, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, Холестерин загальний, Тригліцериди, ТТГ, Цитологія: шийка матки, цервікальний канал - забарвлення за Паппенгеймом, Фемофлор-скрин, Креатинін, Білірубін (загальний, прямий, непрямий), Глюкоза (натщесерце), Феритин)71620.00
02-088ПАКЕТ№78 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО Щорічне профілактичне обстеження ДЛЯ ЖІНОК СТАРШЕ 50 РОКІВ (ЗАК, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, Ліпідограма, Магній, Глікований гемоглобін, Ліпаза, Протромбіновий час, ТТГ, Кальцій загальний, Фосфор неооганічний, Креатинін, Білірубін (загальний, прямий, непрямий), Глюкоза (натщесерце), Феритин, Цитологія: шийка матки, цервікальний канал - забарвлення за Паппенгеймом, Дезоксипіридинолін (ранкова сеча), Сечова кислота, С-реактивний білок, ультрачутливий)72000.00
02-089ПАКЕТ№79 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО Щорічне профілактичне обстеження ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ДО 50 РОКІВ (ЗАК, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, Ліпідограма, ТТГ, ГЗСГ, Тестостерон загальний, ПЛР.Тріхомонада (Trichomonas vaginalis) якісне визначення, ПЛР.Уреаплазми (ДНК U.urealyticum + U.parvum, якісне визначення), ПЛР.Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) якісне визначення, ПЛР.Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) якісне визначення, ПЛР.Хламідіі (Chlamydia trachomatis) якісне визначення, ПЛР.Мікоплазма (Mycoplasma hominis) якісне визначення, Креатинін, Глюкоза, Білірубін фракційно, Індекс вільного тестостерона71815.00
02-090ПАКЕТ№80 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО Щорічне профілактичне обстеження ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ВІКОМ СТАРШЕ 50 РОКІВ (ЗАК, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, Ліпідограма, Глікований гемоглобін, Ліпаза, Протромбіновий час, ТТГ, Креатинін, Глюкоза (натщесерце), Сечова кислота, С-реактивний білок, ультрачутливий, ПСА загальний, ПСА вільний, ПСА загальний/ПСА вільний, Тестостерон загальний)41615.00
02-091ПАКЕТ№81 VIP-ОБСТЕЖЕННЯ ДЛЯ ЖІНОК (ЗАК, Протромбіновий час, АСТ. ГГТ, ЛФ, Ліпідограма, ЛДГ. Аполіпопротеїн В, Т4 вільний, ТТГ, АТПО, Пролактин, Антиядерні антитіла, ВІЛ Хемі, HBs-антиген вірусу гепатиту В, Сумарні антитіла до НВ-core антигену вірусу гепатиту В, Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту В, Гепатит С сумарні антитіла, Антитіла класу G до цитомегаловірусу, Антитіла класу G до токсоплазми, Антитіла IgG до Chlamydia pneumonia, ЗАС+мікроскопія, Антитіла класу G до ВПГ1,2, IgА до Хелікобактер, Хелікобактер антиген, Ревматоїдний фактор, РМП, С-реактивний білок ультрачутливий, Феритин, АЛТ, Білірубін фракційно, Загальний білок, Глюкоза натщесерце, Фосфор неорганічний, Калій, Натрій, Хлориди, Магній, Залізо, Аполіпопротеїн А1, Трансферин, Кальций загальний, Креатинін, Сечова кислота, Сечовина)55030.00
02-093ПАКЕТ№81 VIP-ОБСТЕЖЕННЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ (ЗАК, Протромбіновий час, АСТ. ГГТ, ЛФ, Ліпідограма, ЛДГ, Аполіпопротеїн В, Т4 вільний, ТТГ, АТПО, АТГ, Антитіла до рецепторів ТТГ, Тестостерон загальний, ГЗСГ, ПСА загадьний, ПСА вільний, ВІЛ Хемі, HBs-антиген вірусу гепатиту В, Сумарні антитіла до НВ-core антигену вірусу гепатиту В, Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту В, Гепатит С сумарні антитіла, Антитіла IgG до Chlamydia pneumonia, ЗАС+мікроскопія, Сумарні антитіла до Хелікобактер, Хелікобактер антиген, Ревматоїдний фактор, РМП, С-реактивний білок ультрачутливий, АЛТ, Білірубін фракційно, Загальний білок, Глюкоза натщесерце, Фосфор неорганічний, Калій, Натрій, Хлориди, Магній, Залізо, Аполіпопротеїн А1, Трансферин, Кальций загальний, Креатинін, Сечова кислота, Сечовина)54395.00
02-094Пакет №84 ДІАГНОСТИКА АНЕМІЇ (ЗАК, ретикулоцити, Вітамін В12, Фолієва кислота, Залізо, ЗЗЗС, Трансферин, Коефіцієнт насичення трансферину, Феритин)2900.00
02-004Пакет№6 ЙДЕМО В ДИТЯЧИЙ САДОК (ЗАК, ЗАС, Кал на яйця гельмінтів, Дослідження на ентеробіоз)2400.00
02-007Пакет№7 КОНТРОЛЬ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (ЗАК, С-реактивний білок ультрачутливий)2180.00
02-008Пакет№8 ЗДОРОВА ДИТИНА: для дітей від 0 до 14 років (ЗАК, ЗАС)1200.00
02-012Пакет№11 ПРОБЛЕМИ ВАГИ (обстеження пацієнтів з надлишковою масою тіла) (ТТГ, Пролактин, Кортизол, Ліпідограма, Глікований гемоглобін, Глюкоза натщесерце)1855.00
02-020Пакет№19 БІОХІМІЯ КРОВІ: МІНІМАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ (АСТ, ГГТ, ЛФ, Холестерин, Калій, Натрій, Хлориди, Креатинін, Сечовина, Білірубін фракційно, Глюкоза натщесерце, Загальний білок, АЛТ)1580.00
02-021Пакет№20 ЩОРІЧНЕ ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ (ЗАК, АСТ, ГГТ, ЛФ, Ліпідограма, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Білірубін фракційно, Глюкоза натщесерце, АЛТ)2780.00
02-025Пакет№23 КАРДІОРИЗИК: РЕКОМЕНДОВАНИЙ (Протромбіновий час, Фібриноген, Ліпідограма, Аполіпопротеїн А1, Аполіпопротеїн В, Калій, Натрій, Хлориди)2670.00
02-026Пакет№24 КАРДІОРИЗИК: СКРИНІНГ (Протромбіновий час, Ліпідограма, С-реактивний білок ультрачутливий)1320.00
02-030Пакет№28 ДІАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗУ (Паратгормон, Остеокальцин, Кальций загальний, Дезоксіпіридинолін, Фосфор неорганічний)5900.00
02-031Пакет№29 ГОРМОНИ ГІПОФІЗУ (ТТГ, СТГ, Пролактин, АКТГ)5515.00
02-045Пакет№41 ОБСТЕЖЕННЯ ПРИ ПРОБЛЕМНІЙ ШКІРІ, ГІРСУТИЗМІ (Тестостерон вільний, Кортизол, ДГЕА-С, 17-ОН Прогестерон)7650.00
01003Динамiка перебiгу Covid-l9 (скринiнг 1): ЛДГ, Д-димер, Ферритин, С-реактивний бiлок
високочутливий, Прокальцитонiн
48 годин500.00
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
50.001Преаналітичний етап
(венозна та капілярна кров, зішкріб, тощо в лабораторних центрах ЮНІМЕД ЛАБ)
30.00
50.005Преаналітичний етап
(гінекологічі, урологічні зразки, тощо в лабораторних центрах ЮНІМЕД ЛАБ)
50.00
50.011Медичні консультації200.00
05.13Медичні консультації персональний розрахунок
03Переклад результатів досліджень на англійську мову50.00

*(діб, з врахування дня взяття біоматеріалу, і без врахування вихідних та святкових днів)

Примітка: Розділи досліджень виділені бірюзовим кольором. Підрозділи досліджень виділені синім кольором.