Серологічні методи аналізу

Серологічні дослідження – методи вивчення взаємодії антигенів з антитілами в сироватці крові. Серологічна діагностика базується на визначенні специфічних антитіл, які утворюються в процесі імунної відповіді, викликаного проникненням антигену – збудника захворювання.

Серологічні реакції (реакції «антиген-антитіло») застосовуються для визначення антигенів груп крові, в діагностиці захворювань, в судовій медицині для ідентифікації тканинних, мікробних антигенів.

Назва «серология» – від латинських слів serum (сироватка) і logos (знання) – вчення про сироватці крові та її властивості.

Серологічні реакції:

  • реакції аглютинації
  • реакції преципітації
  • реакції нейтралізації
  • реакції за участю комплементу
  • реакції з використанням мічених антитіл або антигенів
  • – реакція аглютинації добре виявляє lgM-антитіла, але менш чутлива для визначення lgG-антитіл.
  • – реакції зв’язування комплементу і гемолізу, які вимагають участі комплементу, що не виявляють lgA-антитіла і lgE-антитіла.