Шановні клієнти! Пропонуємо до 40% знижки на самі популярні комплексні обстеження:

 • КОАГУЛОГРАМА: СКРИНІНГ (АЧТЧ, протромбіновий час, протромбін по Квіку, протромбіновий індекс, МНС, тромбіновий час, фібриноген), код 02-009 – 230,00 грн, вартість зі знижкою – 172,50 грн.
 • КОНТРОЛЬ ДІАБЕТУ: МІНІМАЛЬНИЙ (глікозильований гемоглобін (HbA1C), глюкоза), код 02-011 – 210,00 грн, вартість зі знижкою – 178,00 грн.
 • ЛІПІДНИЙ ПРОФІЛь: СКРИНІНГ (тригліцериди, холестерол, холестерол – ЛПВЩ, холестерол – ЛПНЩ, холестерол – ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності), код 02-024 – 175,00 грн, вартість зі знижкою – 166,25 грн.
 • НИРКОВИЙ КОМПЛЕКС 2: ПОВНИЙ (кров: креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок в крові; сеча добова: альбумін, проба Реберга, загальний білок в сечі), код 02-014 – 430,00 грн, вартість зі знижкою – 344,00 грн. 
 • ПЕЧІНКОВИЙ КОМПЛЕКС 2: ПОВНИЙ ( АЛТ, АСТ, білірубін загальний, білірубін прямий, непрямий, гамма-ГТ, лужна фосфатаза, ЛДГ, альфа-амілаза, загальний білок в крові, альбумін, HBsAg (гепатит B), Anti- HCV total (гепатит C), код 02-16 – 775,00 грн, вартість зі знижкою – 581,25 грн.
 • БІОХІМІЯ КРОВІ: МІНІМАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ (АЛТ, АСТ, білірубін загальний, білірубін прямий, непрямий, гамма-ГТ, лужна фосфатаза, глюкоза, загальний білок, холестерин, креатинін, сечовина, K / Na / Cl), код 02-020 – 675,00 грн, вартість зі знижкою – 540,00 грн.
 • ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 1 (Т4 вільний, ТТГ, АТ-ТПО), код 02-032 – 440,00 грн, вартість зі знижкою – 352,00 грн.
 • ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА: СКРИНІНГ 3 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний), код 02-100 – 400,00 грн, вартість зі знижкою – 280,00 грн.
 • ОНКОРИЗИК ЧОЛОВІЧИЙ: СКРИНІНГ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ (ПСА загальний, ПСА вільний, співвідношення ПСА вільний / ПСА загальний (%)), код 02-053 – 270,00 грн, вартість зі знижкою – 229,50 грн.
 • ПЕРВИННЕ ОБСТЕЖЕННЯ НА НАЯВНІСТЬ ГЕПАТИТУ (А, В, С): (Anti-HAV-IgM (геп. А), HBsAg (гепатит B), Anti-HBС IgМ (геп. B), Anti-HCV-total (гепатит С)), код 02-065 – 785,00 грн, вартість зі знижкою – 628,00 грн.
 • ОБСТЕЖЕННЯ НА ГЕЛЬМІНТИ + ЛЯМБЛІЇ: ((анти-ехінокок-IgG, анти-опісторхіс-IgG, анти-аскарида-IgG, анти-токсокара -IgG, анти-трихинелла-IgG, антитіла до антигенів лямблій сумарні IgA, IgM, IgG (анти-Giardia liamblia IgA, IgM, IgG сумарні), код 02-101 – 1100,00 грн, вартість зі знижкою – 770,00 грн.
 • ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ В ХІРУРГІЧНИЙ СТАЦІОНАР: (клінічний аналіз крові, АЧТЧ, протромбін, фібриноген, АлАТ, АсАТ, білірубін загальний, білірубін прямий, непрямий, гамма-ГТ, лужна фосфатаза, глюкоза, креатинін, сечовина, загальний білок, ВІЛ 1/2 , сифіліс, HBsAg (геп. B), Anti-HCV-total (ВГC), група крові / резус-приналежність), код 02-022 – 1660,00 грн, вартість зі знижкою – 996,00 грн.
 • ПРОФІЛЬ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ 1 (СКРИНІНГ) + ОАК: (клінічний аналіз крові, АСЛ-О, С-реактивний білок, ревматоїдний фактор), код 02-028 – 295,00 грн, вартість зі знижкою – 206,50 грн.
 • ФЕМОФЛОР-4: ЗАГАЛЬНА БАКТЕРІАЛЬНА МАСА (Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp), код 08-039 – 230,00 грн, вартість зі знижкою – 184,00 грн.